Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Перелік [...] від 27.03.200762

Амортизатор (Всі визначення терміна — 2)

Амортизатор — елемент страхувальної системи (поглинач енергії), який знижує до безпечної величини динамічне навантаження, що діє на тіло людини при зупинці його падіння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Безопорний простір

Безопорний простір — простір навколо (усередині) конструкції, спорудження тощо, де у зв'язку з відсутністю (недостатніми розмірами) простору для організації робочого місця використовується спеціальна технологія виконання верхолазних робіт із застосуванням верхолазного спорядження й спеціального оснащення, при цьому піднімання (спускання) працівника до робочого місця й робота на висоті здійснюються з використанням опорного каната.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Безпечна відстань (Всі визначення терміна — 2)

Безпечна відстань — найменша відстань між людиною і джерелом небезпечного і (або) шкідливого впливу, на якій цей вплив відсутній або не перевищує допустимого рівня.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Верхолазне спорядження

Верхолазне спорядження — спеціальне оснащення (опорні канати, затискачі, пристрої для спуску, засоби з'єднання, технологічне пристосування тощо), що використовується при підготовці робочого місця й виконанні робіт на висоті в безопорному просторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Відтяжка

Відтяжка — синтетичний шнур або металевий канат, призначений для зміщення опорного (страхувального) каната від місць можливого тертя з елементами будівлі, конструкції тощо під час виконання робіт на висоті, а також якщо місця кріплення канатів перебувають осторонь від необхідного (робочого) положення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Вузол (Всі визначення терміна — 8)

Вузол — спосіб з'єднання синтетичних канатів (шнурів), стрічок, спосіб в'язання петель для закріплення канатів, іншого верхолазного спорядження й оснащення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Вузол, що самозатягується

Вузол, що самозатягується, — вузол, за допомогою якого здійснюється кріплення працівника до вертикального страхувального каната для забезпечення його безпеки при падінні у результаті самостійного затягування вузла.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Ділянка страхувального каната

Ділянка страхувального каната — відстань між двома сусідніми проміжними (основною та проміжною) опорами, до яких кріпиться страхувальний канат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Запобіжний строп

Запобіжний строп — елемент страхувальної системи (ланцюжок), призначений для з'єднання ПБ або ПЛ із опорою, кріпленням, верхолазним спорядженням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Запобіжник (протектор)

Запобіжник (протектор) — пристосування, що використовується для захисту канатів від механічних або інших ушкоджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Засоби з'єднання

Засоби з'єднання — верхолазне спорядження, за допомогою якого допоміжні опори з'єднуються (блокуються) між собою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Карабін (Всі визначення терміна — 2)

Карабін — пристрій, призначений для приєднання засобів страхування до місць їх закріплення за опору, безпосереднього закріплення стропа, а також для приєднання (блокування) елементів верхолазного спорядження до опор та кріплення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Кріплення (Всі визначення терміна — 2)

Кріплення — сукупність основних (допоміжних) опор і засобів з'єднання, до яких кріпиться строп ПЛ, опорний або страхувальний канат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Наряд-допуск (Всі визначення терміна — 3)

Наряд-допуск — складене на спеціальному бланку виробниче завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Опора (Всі визначення терміна — 2)

Опора — конструкція (споруда), елемент конструкції (споруди), до яких закріплюються працівники стропами запобіжних поясів, елементи засобів страхування, канати та елементи верхолазного спорядження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Опора допоміжна

Опора допоміжна — опора, що витримує навантаження не менше 7 кН.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Опора основна

Опора основна — опора, що витримує навантаження 15 кН і більше.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Опорний канат

Опорний канат — плетений синтетичний шнур, що використовується для піднімання (спускання) працівника під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Пояс запобіжний безлямковий (Всі визначення терміна — 2)

Пояс запобіжний безлямковий (далі — ПБ) — засіб індивідуального захисту, призначений для виконання функції тримання працівника на робочому місці під час виконання роботи на висоті, а також при підніманні (на щоглах, опорах повітряних ліній електропередавання тощо) до робочого місця та спуску з нього.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Пояс запобіжний лямковий (Всі визначення терміна — 2)

Пояс запобіжний лямковий (далі — ПЛ) — засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки людини під час роботи та в разі падіння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Приладдя (Всі визначення терміна — 2)

Приладдя — карабіни, запобіжні стропи (далі — стропи), амортизатори та інші елементи засобів страхування, які використовуються як елементи страхувальних систем разом із запобіжними поясами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Пристрій для піднімання по опорному канату (затискач)

Пристрій для піднімання по опорному канату (затискач) — пристрій (механічні затискачі, вузли, що самозатягуються), що використовується для піднімання працівника (вантажу) по опорному канату.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Пристрій для спускання по опорному канату

Пристрій для спускання по опорному канату — пристрій, призначений для здійснення керованого, з можливістю регулювання швидкості руху працівника по опорному канату та його зупинки на будь-якому етапі спускання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Роботи верхолазні (Всі визначення терміна — 4)

Роботи верхолазні — роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу; основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс ПЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Роботи на висоті (Всі визначення терміна — 5)

Роботи на висоті — роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс ПЛ або ПБ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Робоче сидіння

Робоче сидіння — підвісне сидіння, з'єднане з пристроєм для спуску по опорному канату, з якого працівник виконує роботу на висоті в безопорному просторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Розпорядження (Всі визначення терміна — 19)

Розпорядження — виробниче завдання (усне або письмове) на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Страхувальна система (ланцюжок)

Страхувальна система (ланцюжок) — з'єднані між собою в певній послідовності страхувальні засоби й верхолазне спорядження, призначені для забезпечення безпеки працівника під час виконання роботи на висоті й тримання його після зупинки падіння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Страхувальний канат

Страхувальний канат — синтетичний, бавовняний (пеньковий) або металевий канати (мотузки), призначені для страхування (тримання) працівника (працівників) від падіння з висоти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007

Фактор падіння

Фактор падіння — відношення висоти падіння до довжини страхувальної системи (ланцюжка, стропа), які тримають працівника у випадку його падіння; при факторі падіння, що дорівнює двом, динамічне зусилля, що виникає на тілі працівника в момент зупинки його падіння, буде максимальним.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.06.2007


вгору