Залишковий строк експлуатації активу

Залишковий строк експлуатації активу - очікуваний на дату оцінки строк експлуатації активу до дати виведення його з експлуатації, який відповідно до вимог цієї Методики розраховується з урахуванням його нормативного строку експлуатації та величини його фізичного зносу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.03.2013

Нормативний строк експлуатації активу

Нормативний строк експлуатації активу - строк корисного використання активу, включеного до регуляторної бази, з дати початку його експлуатації до дати виведення його з експлуатації з причини повної втрати первісних функціональних (споживчих) характеристик за звичайних (типових) умов його експлуатації, встановлений відповідно до Закону України «Про природні монополії» органом, що здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.03.2013

Оптимізація витрат на заміщення (відтворення) активу

Оптимізація витрат на заміщення (відтворення) активу - зменшення вартості заміщення (відтворення) активу з метою врахування надлишкових витрат на створення активу або його надлишкових потужностей, які виявляються на підставі порівняльного аналізу витрат на його створення або аналізу його потужностей, які достатні для задоволення ринкового попиту на продукцію (послуги, роботи), виробництво (надання) якої (яких) забезпечується таким активом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.03.2013

Реконструкція активів

Реконструкція активів - роботи з перебудови (добудови) існуючих об'єктів виробничого призначення, пов'язані з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня, зміною основних техніко-економічних показників (потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.03.2013

Фактичний строк експлуатації активу

Фактичний строк експлуатації активу - період від дати введення активу в експлуатацію до дати оцінки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.03.2013


вгору