Про затвердження Порядку сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
Держнаглядохоронпраці; Наказ, Порядок від 15.08.1997220

Атестаційний (екзаменаційний) центр (Всі визначення терміна — 2)

Атестаційний (екзаменаційний) центр (далі — АЦ) — центр, визначений ОСП, в якому будуть проводитися роботи із сертифікації персоналу, прийматись кваліфікаційні іспити. АЦ може розташовуватися на виробничих площах роботодавця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Базовий іспит з неруйнівного контролю

Базовий іспит — іспит на III рівень кваліфікації, у ході якого демонструються знання матеріалознавства і технології стосовно до галузі діяльності фахівця III рівня, системи кваліфікації і сертифікації, а також основних принципів і методів НК, як це потрібно для фахівця II рівня.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Виробничий сектор (Всі визначення терміна — 2)

Виробничий сектор — певна галузь виробництва або технології, де використовуються спеціалізовані технічні прийоми, у тому числі й НК, що вимагають спеціальних знань, майстерності, устаткування або підготовки, орієнтованих на контрольовану продукцію. Термін "виробничий сектор" може відноситися як до продукції (зварювальні шви, відливки), так і до цілої галузі виробництва (авіація, нафтохімія і т. д.).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Виробничий стаж в галузі неруйнівного контролю

Виробничий стаж в галузі НК — досвід роботи з методу НК в галузі застосування цього методу, що сприяє набуттю необхідної майстерності і знань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Іспит з основного методу неруйнівного контролю

Іспит з основного методу неруйнівного контролю — іспит на III рівень, у ході якого демонструються загальні і спеціальні знання кандидата на III рівень з основного методу НК, вміння письмово викласти методики НК.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Кандидат на сертифікацію по неруйнівному контролю

Кандидат на сертифікацію по неруйнівному контролю — це особа, що претендує на підтвердження своєї кваліфікації і проходження сертифікації, працює під наглядом сертифікованого персоналу, накопичуючи відповідний досвід. Кандидат може бути приватним підприємцем (роботодавцем), але при цьому він повинний подати документи, що підтверджують досвід, набутий під наглядом сертифікованого персоналу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Кваліфікаційний іспит з неруйнівного контролю

Кваліфікаційний іспит — іспит, проведений екзаменаційною комісією, на якому виявляються загальні і спеціальні знання, а також практичні навички кандидата в галузі НК.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Кваліфікація персоналу з неруйнівного контролю

Кваліфікація — підтвердження наявності підготовки, професійних знань, майстерності і досвіду, а також відповідного стану здоров'я, що дають можливість персоналу належним чином виконувати завдання по НК.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Орган із сертифікації персоналу

Орган із сертифікації персоналу (далі — ОСП) — орган, уповноважений Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, відповідає вимогам стандарту ГОСТ 30488-97 і здійснює сертифікацію персоналу з НК відповідно до вимог цього положення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Сертифікат (Всі визначення терміна — 9)

Сертифікат — документ, що видається відповідно з вимогами даного Положення, і який засвідчує компетентність спеціаліста у здійсненні певного виду діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013

Сертифікація персоналу з певного методу неруйнівного контролю

Сертифікація — процедура, що використовується для визначення кваліфікації персоналу з певного методу НК у певному виробничому секторі з наступною видачею сертифіката.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2013


вгору