Дата укладення угоди (Всі визначення терміна — 2)

Дата укладення угоди: день уведення Фондом електронного звіту про угоду в ПФТС.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Закриття торговельної сесії

Закриття торговельної сесії: час, коли ПФТС фіксує результати торговельної сесії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Інтервал реєстрації (Всі визначення терміна — 2)

Інтервал реєстрації: інтервал часу, тривалість якого встановлює Фонд, протягом якого Фонд і Покупці реєструються в ПФТС для виставлення, відповідно, котирувань продажу та купівлі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Котирування (Всі визначення терміна — 6)

Котирування: пропозиція на купівлю або продаж за певною ціною певної кількості акцій одного ВАТ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Крок (Всі визначення терміна — 2)

Крок: мінімально можлива зміна аукціонної ціни цінного папера.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Лот (Всі визначення терміна — 39)

Лот: весь або частина пакета акцій ВАТ, що пропонується Фондом до продажу. Розмір та кількість лотів за кожним ВАТ визначається Фондом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Найкраще котирування (Всі визначення терміна — 2)

Найкраще котирування: котирування купівлі, найбільше за ціновим значенням. Якщо в кількох котируваннях вказана однакова ціна акцій, то кращим уважається котирування, виставлене раніше.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Покращання котирування

Покращання котирування: збільшення ціни акції у виставленому котируванні купівлі для цього цінного папера.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Покупець (Всі визначення терміна — 18)

Покупець: учасник ПФТС, який отримав дозвіл виставляти котирування та укладати угоди в торговельній системі ПФТС.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Потенційні власники

Потенційні власники: будь-які фізичні або юридичні особи (у тому числі учасники ПФТС), які мають право згідно з чинним законодавством України на придбання державного майна в ході приватизації. Особи, які не є учасниками ПФТС, можуть брати участь в аукціоні лише через учасників ПФТС, уклавши з учасником ПФТС договір комісії на купівлю цінних паперів. У цьому випадку учасник ПФТС придбаває акції за договором комісії від свого імені та за рахунок свого клієнта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010

Торговельна сесія (Всі визначення терміна — 5)

Торговельна сесія: час, визначений Фондом та ПФТС, протягом якого здійснюється процедура проведення аукціону з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.2010


вгору