Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
Мінсоцполітики України; Наказ, Правила, Норми [...] від 05.03.2018333

Автономний економайзер

Автономний економайзер - економайзер, вбудований в котел або газохід, підігріта вода якого повністю чи частково використовується поза цим котлом, або економайзер, що стоїть окремо, підігріта вода якого повністю чи частково використовується в паровому котлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Автономний пароперегрівач

Автономний пароперегрівач - пароперегрівач, вбудований в котел чи газохід або який стоїть окремо, пара для перегріву в який надходить від зовнішнього джерела

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Балон (Всі визначення терміна — 3)

Балон - посудина, яка має одну або дві горловини для встановлення вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Барокамера

Барокамера - посудина, яка працює під тиском, обладнана спеціальними приладами та устаткуванням, призначена для розміщення в ній людей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Бойлер

Бойлер - підігрівач води із мережі, пароводяний або водоводяний теплообмінник, що використовує тепло пари або котлової води для отримання гарячої води інших параметрів. Бойлер може бути вбудованим в котел або стояти окремо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Бочка

Бочка - посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочувати з одного місця на інше і ставити на торці без додаткових опор, призначена для перевезення, зберігання рідких та інших речовин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Габаритні розміри котла (Всі визначення терміна — 2)

Габаритні розміри котла - найбільші розміри котла за висотою, шириною і глибиною з ізоляцією і обшивкою, а також із зміцнюючими або опорними елементами (наприклад, поясами жорсткості або опорними рамами), але без врахування приладів, труб відбору проб, імпульсних трубок та іншого; розміри в плані визначаються від осей колон каркаса або металоконструкцій, якщо є колони; висота визначається по верху хребтової балки, а при її відсутності - по верхній точці котла

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Гранична температура стінки (Всі визначення терміна — 3)

Гранична температура стінки - максимальна температура деталі обладнання під тиском або трубопроводу з боку середовища з найбільшою температурою, що визначається за тепловим і гідравлічним розрахунками або випробуваннями без врахування тимчасового збільшення обігріву (не більше 5 % розрахункового ресурсу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Граничний строк служби

Граничний строк служби - календарна тривалість, при досягненні якої експлуатація обладнання під тиском має бути припинена незалежно від його технічного стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Днище

Днище - невід’ємна частина корпусу посудини, яка обмежує внутрішню порожнину з торця

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Дозволений тиск обладнання під тиском (елемента)

Дозволений тиск обладнання під тиском (елемента) - максимально допустимий надлишковий тиск обладнання під тиском (елемента), визначений за результатами технічного огляду або контрольного розрахунку на міцність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Економайзер

Економайзер - пристрій, що обігрівається продуктами згоряння палива і призначений для підігрівання або часткового випаровування води, яка надходить в паровий котел

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Експлуатаційний тиск обладнання під тиском

Експлуатаційний тиск обладнання під тиском - максимально допустимий надлишковий тиск, зазначений виробником, під яким може працювати обладнання під тиском

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Експлуатація (Всі визначення терміна — 8)

Експлуатація - довготривалий період використання під час виробничого процесу обладнання під тиском з урахуванням його експлуатаційних характеристик

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Елемент обладнання під тиском

Елемент обладнання під тиском - складова одиниця обладнання під тиском, призначена для виконання однієї із основних функцій обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Елемент трубопроводу (Всі визначення терміна — 2)

Елемент трубопроводу - складова одиниця трубопроводу пари або гарячої води, призначена для виконання однієї з функцій трубопроводу (прямолінійна ділянка, коліно, трійник, конусний перехід, фланець)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Енерготехнологічний котел

Енерготехнологічний котел - паровий або водогрійний котел, у топці якого здійснюється переробка технологічних матеріалів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

З'єднання фланцеве

З’єднання фланцеве - нерухоме рознімне з’єднання оболонок, герметичність якого забезпечується шляхом стискання ущільнювальних поверхонь безпосередньо одна з одною або за допомогою розміщених між ними прокладок із більш м’якого матеріалу, стиснених деталями кріплення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Заглушка

Заглушка - від’ємна деталь, яка дозволяє герметично закривати отвори штуцера або бобишки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Залишковий ресурс (Всі визначення терміна — 4)

Залишковий ресурс - сумарне напрацювання обладнання під тиском від моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Залишковий строк служби

Залишковий строк служби - календарна тривалість експлуатації обладнання під тиском від часу контролю його технічного стану до переходу в граничний стан

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Ключ-марка

Ключ-марка - запобіжний (замикальний) пристрій, що виключає можливість включення посудини під тиском при неповному закритті кришки і відкривання її за наявності в посудині тиску

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Контроль технічного стану

Контроль технічного стану - перевірка відповідності значень параметрів об’єкта вимогам технічної документації і визначення на цій підставі одного із заданих видів технічного стану на цей час (види технічного стану: справний, працездатний, несправний, непрацездатний та інше залежно від значень параметрів на даний час)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Корпус (Всі визначення терміна — 2)

Корпус - основна складова одиниця, яка складається із обичайки і днища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Котел (Всі визначення терміна — 5)

Котел - пристрій, що має топку, призначений для отримання гарячої води або пари під тиском вище атмосферного, що використовується як теплоносій поза самим пристроєм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Котел-бойлер

Котел-бойлер - паровий котел, в барабані якого розміщено пристрій для нагрівання води, що використовується поза самим котлом, а також паровий котел, в природну циркуляцію якого включено бойлер, що стоїть окремо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Котел-утилізатор

Котел-утилізатор - паровий або водогрійний котел без топки або з топкою для допалювання газів, в якому як джерело тепла використовуються гарячі гази технологічних або металургійних виробництв або інші технічні продуктові потоки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Кришка

Кришка - від’ємна частина посудини, яка закриває внутрішню порожнину

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Межі (границі) котла за пароводяним трактом (Всі визначення терміна — 2)

Межі (границі) котла за пароводяним трактом - запірні пристрої живильних, дренажних та інших трубопроводів, а також запобіжні та інші клапани і засувки, які обмежують внутрішні порожнини елементів котла і приєднаних до них трубопроводів. За відсутності запірних органів межами котла слід вважати межі його заводської поставки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Межі трубопроводу (Всі визначення терміна — 2)

Межі трубопроводу - запірні агрегати, запобіжні та інші пристрої, встановлені між трубопроводами або між обладнанням і трубопроводами. Трубопроводи у межах котла, посудини, турбіни, насоса, парових повітряних і гідравлічних машин розглядаються як елементи зазначеного устаткування. Ці трубопроводи входять в обсяг постачання виробника зазначеного устаткування або виготовляються за його технічною документацією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Місткість (Всі визначення терміна — 3)

Місткість - об’єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнях номінальними розмірами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Модифікація (Всі визначення терміна — 5)

Модифікація - внесення змін у конструкцію обладнання під тиском, що перебуває в експлуатації, з метою зміни технічних характеристик або підвищення безпеки, технічного рівня чи поліпшення економічних характеристик. Модифікація залежно від змін, що вносяться в конструкцію обладнання під тиском, поділяється на реконструкцію і модернізацію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Напрацювання (Всі визначення терміна — 3)

Напрацювання - тривалість роботи обладнання під тиском, що вимірюється в годинах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Нерознімні з'єднання (Всі визначення терміна — 2)

Нерознімні з’єднання - з’єднання, в яких зварювані елементи прилягають один до одного торцевими поверхнями й мають шов та зону термічного впливу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Нормальні умови експлуатації

Нормальні умови експлуатації - група експлуатаційних режимів, передбачена регламентом роботи: стаціонарний режим, пуск, вимірювання продуктивності, зупинка, гарячий резерв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Нормативний документ (НД)

Нормативний документ (НД) - документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності у відповідній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Обичайка

Обичайка - циліндрична оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Оболонка посудини

Оболонка посудини - теплообмінний пристрій, який складається з оболонки, що охоплює корпус посудини або його частину, та створює разом із стінкою корпусу посудини порожнину, заповнену теплоносієм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Опора (Всі визначення терміна — 2)

Опора - пристрій для встановлення устаткування в робоче положення та передавання навантажень від устаткування на фундамент або несучу конструкцію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Основний елемент обладнання під тиском

Основний елемент обладнання під тиском - складова одиниця із деталей, навантажених внутрішнім тиском, що виконує одну із функцій обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Паровий або рідинний котел з високотемпературним органічним теплоносієм (ВОТ)

Паровий або рідинний котел з високотемпературним органічним теплоносієм (ВОТ) - котел, в якому як робоче середовище використовується ВОТ, що знаходиться в парорідинному або рідинному стані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Пароперегрівач (перегрівач)

Пароперегрівач (перегрівач) - пристрій, призначений для підвищення температури пари вище температури насичення, яка відповідає тиску в котлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Пересувна котельна установка (Всі визначення терміна — 2)

Пересувна котельна установка - транспортабельна котельна установка, що має ходову частину

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина (Всі визначення терміна — 3)

Посудина - герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Границею посудини є вхідні та вихідні штуцери

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина багатокамерна (комбінована)

Посудина багатокамерна (комбінована) - посудина, яка має дві або більше робочих порожнин, що використовуються за різних або однакових умов (тиск, температура, середовище)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина металопластикова

Посудина металопластикова - багатошарова посудина, в якій внутрішній шар (оболонка) виконаний із металу, всі інші шари - із композиційних матеріалів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина неметалева

Посудина неметалева - посудина, виконана з однорідних або композиційних неметалевих матеріалів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина пересувна

Посудина пересувна - посудина, призначена для тимчасового використання в різних місцях або під час її переміщення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Посудина стаціонарна

Посудина стаціонарна - постійно встановлена посудина, призначена для експлуатації в одному обумовленому місці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018

Приварні деталі, які не працюють під тиском

Приварні деталі, які не працюють під тиском,- деталі, приварені до внутрішньої або зовнішньої поверхні елементів обладнання під тиском, які не враховуються в розрахунках на міцність цього елемента та призначені для виконання деяких допоміжних функцій: опорно-підвісної системи, кріплення ізоляції, внутрішніх пристроїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.03.2018


вгору