Аванси за будівельним контрактом

Аванси за будівельним контрактом — грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Будівельний контракт

Будівельний контракт — договір про будівництво.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Будівництво (Всі визначення терміна — 6)

Будівництво — спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Витрати за будівельним контрактом

Витрати за будівельним контрактом — собівартість робіт за будівельним контрактом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Відхилення від ціни за будівельним контрактом

Відхилення від ціни за будівельним контрактом — зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно-якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом — додаткові суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконання) умов контракту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Контракт з фіксованою ціною

Контракт з фіксованою ціною — договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв.м, кількість місць тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Контракт за ціною "витрати плюс"

Контракт за ціною "витрати плюс" — договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Об'єкт будівництва (Всі визначення терміна — 6)

Об'єкт будівництва — сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Підрядник (Всі визначення терміна — 8)

Підрядник — юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Претензія за будівельним контрактом

Претензія за будівельним контрактом — сума майнової відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Проміжні рахунки

Проміжні рахунки — рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовнику для оплати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012


вгору