Бюджетне фінансове зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.01.2017

Зобов'язання (Всі визначення терміна — 15)

Зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.01.2017

Реєстрація бюджетних зобов'язань в електронній формі (Всі визначення терміна — 2)

Реєстрація бюджетних зобов’язань в електронній формі - процедура внесення даних про бюджетні зобов’язання і бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) до системи Казначейства засобами електронного документообігу з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2019

Реєстрація бюджетних зобов’язань в електронній формі - процедура внесення даних про бюджетні зобов’язання і бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) до системи Казначейства засобами електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.01.2017

Фінансове зобов'язання (Всі визначення терміна — 5)

Фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій, здійснених розпорядником або одержувачем бюджетних коштів протягом бюджетного періоду з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.01.2017


вгору