Про затвердження Правил користування електричною енергією
Нацкомелектроенергетики; Постанова, Правила, Договір [...] від 31.07.199628

Авансовий платіж за електричну енергію

Авансовий платіж — часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Аварійна броня електропостачання

Аварійна броня електропостачання — найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним наслідкам техногенного та природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Аварійне розвантаження електричної мережі

Аварійне розвантаження — режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) — сукупність об'єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача (Всі визначення терміна — 2)

Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача — документ установленої форми, у якому зазначені загальні відомості про споживача, перелік струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та технологічної броні, визначені їх навантаження, добове електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення технологічного процесу (циклу виробництва).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Акт розподілу електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Акт розподілу електричної енергії — документ установленої сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку, складається за результатами інструментальних вимірювань протягом доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Блок-станція (Всі визначення терміна — 2)

Блок-станція — електростанція, яка належить споживачеві, працює в об'єднаній енергетичній системі України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Від'єднання споживача (від електромережі)

Від'єднання споживача (від електромережі) — виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Відключення споживача (від електромережі)

Відключення споживача (від електромережі) — припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної енергії в електроустановку споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Гранична величина споживання електричної потужності

Гранична величина споживання електричної потужності — максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи України, яка визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договір про купівлю-продаж електричної енергії

Договір про купівлю-продаж електричної енергії — домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії споживачу за вільними цінами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договір про постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії — домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж (Всі визначення терміна — 2)

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж — домовленість двох сторін, що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним споживачем під час передачі (транзиту) електричної енергії технологічними електричними мережами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача

Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача — домовленість двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач), яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договірна величина споживання електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Договірна величина споживання електричної енергії — узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Договірна потужність

Договірна потужність — узгоджена із споживачем на розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для об'єкта споживача з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт·год і більше.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Дозволена потужність (Всі визначення терміна — 2)

Дозволена потужність — максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення струмоприймачів) за кожним об'єктом споживача на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Доставка (транзит) електричної енергії

Доставка (транзит) електричної енергії — комплекс технічних заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх власником (уповноваженою власником особою) або суб'єктом господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в певній точці електричної мережі отримання певного обсягу електричної енергії електроустановками відповідної величини потужності із дотриманням якості електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Екологічна броня електропостачання споживача (Всі визначення терміна — 5)

Екологічна броня електропостачання споживача — мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Експертиза засобу обліку щодо електричної енергії

Експертиза засобу обліку — комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку метрологічним характеристикам та умовам експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електрична енергія (активна) (Всі визначення терміна — 2)

Електрична енергія (активна) — енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електрична енергія (реактивна) (Всі визначення терміна — 2)

Електрична енергія (реактивна) — технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електрична мережа (Всі визначення терміна — 5)

Електрична мережа — сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електропередавальна організація (Всі визначення терміна — 4)

Електропередавальна організація — суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електропроводка (Всі визначення терміна — 4)

Електропроводка — сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Електроустановка (Всі визначення терміна — 12)

Електроустановка — комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії

Засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії — засоби обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Засоби обліку електричної енергії

Засоби обліку — засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Збитки (з вини споживача) щодо електричної енергії

Збитки (з вини споживача) — витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Збитки споживача щодо електричної енергії

Збитки споживача — вартість пошкодженого устаткування, недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції, втрати від екологічних наслідків і травматизму та втрати здоров'я, які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних для відновлення устаткування та технологічних процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії — комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок на межі балансової належності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Контрольний огляд засобу обліку

Контрольний огляд засобу обліку — виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Користування електричною енергією

Користування електричною енергією — споживання електричної енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов підключення електроустановок споживача до електричних мереж у точці приєднання, умов оплати купованої електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної енергії та величини потужності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Межа експлуатаційної відповідальності щодо електричної енергії

Межа експлуатаційної відповідальності — точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Населений пункт щодо споживання електричної енергії

Населений пункт — юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Населення — споживачі електричної енергії

Населення — споживачі електричної енергії — фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Недовідпущена електрична енергія (Всі визначення терміна — 2)

Недовідпущена електрична енергія — різниця між обсягом електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у певний період відповідно до договору, і фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при відключеннях та обмеженнях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Недоврахована електрична енергія

Недоврахована електрична енергія — обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Обмеження електропостачання

Обмеження електропостачання — зниження обсягу постачання електричної енергії та (або) величини потужності споживачу в порівнянні із договірними величинами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Однотарифні засоби обліку електричної енергії

Однотарифні засоби обліку — засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реєструють виключно інтегральне (сумарне) значення показів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію)

Остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію) — повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням платежу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Передача електричної енергії (Всі визначення терміна — 3)

Передача електричної енергії — транспортування електричної енергії за допомогою мереж на підставі договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж

Перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії) — складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Планові платежі (Всі визначення терміна — 2)

Планові платежі — перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Плата за перетікання реактивної електроенергії (Всі визначення терміна — 2)

Плата за перетікання реактивної електроенергії — плата за послуги, які електропередавальна організація або власник технологічних електричних мереж змушені надавати споживачу, якщо він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної (екологічної) броні

Платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної (екологічної) броні — обсяг коштів, необхідний для забезпечення постачання електричної енергії на рівні аварійної(екологічної) броні протягом періоду застосування аварійної (екологічної) броні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Повірка засобів обліку електричної енергії

Повірка засобів обліку — встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування, на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Постачальник електричної енергії

Постачальник електричної енергії — суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Постачання електричної енергії (Всі визначення терміна — 6)

Постачання електричної енергії — надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010

Прихована електропроводка (Всі визначення терміна — 3)

Прихована електропроводка — електрична проводка, яка приєднана до електричної мережі поза розрахунковим засобом обліку, яку представник постачальника без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів, під час попереднього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2010


вгору