Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів
НА управління активами; Наказ, Інструкція від 28.02.201853

Виконавська дисципліна (Всі визначення терміна — 5)

Виконавська дисципліна - неухильне додержання належного, своєчасного та якісного виконання працівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства нормативно-правових актів, посадових інструкцій, наказів, доручень, рішень, планів, програм тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Головний виконавець (Всі визначення терміна — 3)

Головний виконавець - самостійний структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим, якщо інше не обумовлено

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Дата реєстрації документа (Всі визначення терміна — 3)

Дата реєстрації документа - дата фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставляння на ньому умовної позначки - реєстраційного індексу та дати з подальшим записом в реєстраційно-моніторинговій картці в системі електронного документообігу (далі - СЕД)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Документообіг (Всі визначення терміна — 2)

Документообіг - обіг документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення, знищення або передавання до архіву

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Електронна резолюція (Всі визначення терміна — 5)

Електронна резолюція - накладена посадовою особою на електронний документ вказівка керівника виконавцю, що містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо організації виконання електронного документа, на яку накладено кваліфікований електронний підпис зазначеної особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою формою реалізації доручень, виданих в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.09.2019

Електронна резолюція - накладена посадовою особою на електронний документ вказівка керівника виконавцю, що містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо організації виконання електронного документа, на яку накладено електронний цифровий підпис зазначеної особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою формою реалізації доручень, виданих в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Контроль (Всі визначення терміна — 38)

Контроль - комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Контрольний документ (Всі визначення терміна — 3)

Контрольний документ - документ, за виконанням якого згідно з резолюцією необхідно здійснювати контроль

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Посадова особа, яка здійснює контроль за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі

Посадова особа, яка здійснює контроль за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі, - працівник, до функціональних обов’язків якого входять здійснення контролю та ведення обліку контрольних документів, виконання яких покладено на самостійний структурний підрозділ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Реєстраційно-моніторингова картка (Всі визначення терміна — 2)

Реєстраційно-моніторингова картка - картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення в установі документа незалежно від форми його створення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Резолюція (Всі визначення терміна — 4)

Резолюція - основна форма реалізації управлінських доручень у письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що викладена у вигляді напису на документі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Співвиконавець (Всі визначення терміна — 3)

Співвиконавець - самостійний структурний підрозділ, який відповідно до резолюції не є головним виконавцем документа, але поставлені завдання належать до його компетенції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Строк (Всі визначення терміна — 4)

Строк - певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018

Термін (Всі визначення терміна — 5)

Термін - певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.02.2018


вгору