Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж
НКРЕ; Постанова, Методика, Форма типового документа [...] від 12.02.2013115

Абонована приєднана потужність

Абонована приєднана потужність - сумарна дозволена потужність об'єктів споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність об'єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією, що забезпечується від певного джерела живлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Джерело живлення

Джерело живлення - працююча електростанція або сукупність існуючих електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі), які забезпечують живлення об'єктів певної потужності із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Електропередавальна організація (Всі визначення терміна — 4)

Електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Звітний (базовий) період (Всі визначення терміна — 2)

Звітний (базовий) період - період часу строком в один рік з 01 жовтня минулого календарного року до 30 вересня поточного календарного року

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Місто (міська місцевість)

Місто (міська місцевість) - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання)

Приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), - приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Резерв абонованої приєднаної потужності

Резерв абонованої приєднаної потужності - потужність, яка додатково до абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Розвиток електричних мереж (Всі визначення терміна — 4)

Розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Розрахунковий період (Всі визначення терміна — 25)

Розрахунковий період - календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно, на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Сільська місцевість (Всі визначення терміна — 4)

Сільська місцевість - адміністративна територія, за винятком території міст та селищ міського типу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Територіальна одиниця

Територіальна одиниця - територія Автономної Республіки Крим, або однієї з областей України, або міста Києва чи Севастополя, у межах якої здійснюють господарську діяльність одна або декілька електропередавальних організацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013

Точка забезпечення потужності (Всі визначення терміна — 4)

Точка забезпечення потужності - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого є необхідність забезпечити розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.02.2013


вгору