Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України
Держкомлісгосп України; Наказ, Правила, Норми [...] від 27.12.2004278

Великі лісові пожежі

Великі лісові пожежі — площа лісової пожежі — від 5 до 200 га.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові лісові пожежі

Верхові лісові пожежі — пожежі, при яких вогонь розповсюджується в кроновому просторі лісових насаджень. При цьому низовий вогонь розглядається як складова частина верхової пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові пожежі рухливі

Верхові пожежі рухливі — пожежі, які розповсюджуються кронами дерев зі швидкістю більше 4 км/год., значно випереджаючи фронт низових пожеж, спричиняють утворення нових осередків завдяки розносу іскор; при пожежі згоряють хвоя і дрібні гілки; великі гілки і кора дерев обвуглюються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові пожежі середньої сили

Верхові пожежі середньої сили — пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки від 3 до 100 м/хв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові пожежі сильні

Верхові пожежі сильні — пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки більше 100 м/хв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові пожежі слабкі

Верхові пожежі слабкі — пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки до 3 м/хв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Верхові пожежі стійкі

Верхові пожежі стійкі — пожежі, які поширюються зі швидкістю до 4 км/год. кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі. Після таких пожеж на їх площі вигоряє майже все і лишаються тільки обвуглені рештки стовбурів колишнього лісу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Види верхових пожеж

Види верхових пожеж — рухливі, стійкі

Верхові пожежі — пожежі, які розповсюджуються кронами рухливі дерев зі швидкістю більше 4 км/год., значно випереджаючи фронт низових пожеж, спричиняють утворення нових осередків завдяки розносу іскор; при пожежі згоряють хвоя і дрібні гілки; великі гілки і кора дерев обвуглюються

Верхові пожежі — пожежі, які поширюються зі швидкістю стійкі до 4 км/год. кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі. Після таких пожеж на їх площі вигоряє майже все і лишаються тільки обвуглені рештки стовбурів колишнього лісу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Види верхових пожеж за параметрами фронтальної крайки

Види верхових пожеж — слабкі, середньої сили, сильні за параметрами фронтальної крайки

Верхові пожежі — пожежі зі швидкістю просування слабкі фронтальної крайки до 3 м/хв.

Верхові пожежі — пожежі зі швидкістю просування середньої сили фронтальної крайки від 3 до 100 м/хв.

Верхові пожежі — пожежі зі швидкістю просування сильні фронтальної крайки більше 100 м/хв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Види лісових пожеж за розмірами

Види лісових пожеж — особливо великі, великі, невеликі за розмірами

Особливо великі — площа лісової пожежі — більше 200 га лісові пожежі

Великі лісові пожежі — площа лісової пожежі — від 5 до 200 га

Невеликі лісові — площа лісової пожежі — до 5 га пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Види низових пожеж за параметрами крайки і висотою полум'я

Види низових пожеж за параметрами крайки і висотою полум'я Низові пожежі слабкі -Низові пожежі -середньої сили Низові пожежі сильні -

- слабкі, середньої сили, сильні

пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки до 1 м/хв. і висотою полум'я до 0,5 м

пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки від 1 до 3 м/хв. і висотою полум'я від 0,5 м до 1,5 м

пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки більше 3 м/хв. і висотою полум'я більше 1,5 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Види низових пожеж за швидкістю розповсюдження

Види низових пожеж — рухливі, стійкі за швидкістю розповсюдження

Низові пожежі — пожежі зі швидкістю поступального рухливі руху фронтальної крайки більше 0,5 м/хв., де переважає полум'яне горіння, при якому найбільш частіше відбувається обгоряння надґрунтового покриву

Низові пожежі стійкі — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки менше 0,5 м/хв., де переважає безполуменеве горіння (тління) наземних горючих матеріалів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Гасіння пожежі (Всі визначення терміна — 3)

Гасіння пожежі — процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Загоряння в лісі

Загоряння в лісі — виникнення горіння в лісі під впливом джерела запалювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Крайка лісової пожежі (Всі визначення терміна — 2)

Крайка лісової пожежі — межа між пройденою або охопленою вогнем територією і не пройденою вогнем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Ліквідація пожежі (Всі визначення терміна — 3)

Ліквідація пожежі — дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Лісова пожежа (Всі визначення терміна — 2)

Лісова пожежа — стихійне розповсюдження вогню територією лісового фонду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Локалізація пожежі (Всі визначення терміна — 4)

Локалізація пожежі — дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Мінералізована смуга (Всі визначення терміна — 2)

Мінералізована смуга — ділянка території, з якої ґрунтообробними механізмами видалені наземні горючі матеріали; ширина смуги повинна бути удвічі більше можливої висоти полум'я низової пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Наземні горючі матеріали

Наземні горючі матеріали — деревний опад, який складається з: опалих хвоїнок, листя, дрібних гілочок, кори, шишок; мертвих деревних рештків: вітролому, сухостою, пеньків, сухих гілок, дрібних порубкових решток; трав'янистої рослинності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Невеликі лісові пожежі

Невеликі лісові пожежі — площа лісової пожежі — до 5 га.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові лісові пожежі

Низові лісові пожежі — пожежі, які розповсюджуються надґрунтовим покривом (мохи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом, порубкові рештки) і нижнім пологом (підріст, підлісок).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові пожежі рухливі

Низові пожежі рухливі — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки більше 0,5 м/хв., де переважає полум'яне горіння, при якому найбільш частіше відбувається обгоряння надґрунтового покриву.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові пожежі середньої сили

Низові пожежі середньої сили — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки від 1 до 3 м/хв. і висотою полум'я від 0,5 м до 1,5 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові пожежі сильні

Низові пожежі сильні — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки більше 3 м/хв. і висотою полум'я більше 1,5 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові пожежі слабкі

Низові пожежі слабкі — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки до 1 м/хв. і висотою полум'я до 0,5 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Низові пожежі стійкі

Низові пожежі стійкі — пожежі зі швидкістю поступального руху фронтальної крайки менше 0,5 м/хв., де переважає безполуменеве горіння (тління) наземних горючих матеріалів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Особливо великі лісові пожежі

Особливо великі лісові пожежі — площа лісової пожежі — більше 200 га.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Підземні лісові пожежі

Підземні лісові пожежі — пожежі, які супроводжуються безполуменевим горінням торфового шару ґрунту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Площа лісової пожежі пожежі

Площа лісової пожежі — територія, яка обмежена крайкою пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Плямисті пожежі

Плямисті пожежі — пожежі, що утворилися із основної і побічних пожеж поза контуром основної пожежі від іскор, що були перенесені вітром з території пожеж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Побічні пожежі

Побічні пожежі — пожежі, що виникли поза контуром основної пожежі від іскор, що були перенесені вітром з території основної пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Пожежонебезпечний період (Всі визначення терміна — 2)

Пожежонебезпечний період — частина року, у межах якої виникають лісові пожежі (з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Пожежостійкі узлісся

Пожежостійкі узлісся — смуги листяних або мішаних деревостанів шириною 150-200 м, смуги хвойних насаджень шириною 200-300 м навколо пожежонебезпечних ділянок хвойного лісу, а також ці смуги, що розташовані навколо лісних селищ, дачних ділянок, лісних кордонів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Протипожежна канава

Протипожежна канава — бар'єр для захисту ділянок лісу від підземних пожеж; прокладається межами з торфовищами, на їх території, у насадженнях з заторфованими ґрунтами шириною унизу 0,2-0,4 м, зверху — 1,5-2,8 м, глибиною — до мінерального шару або до рівня ґрунтових вод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Протипожежний бар'єр

Протипожежний бар'єр — ділянка території, яка перешкоджає розповсюдженню і розвитку лісових пожеж (мінералізовані смуги, протипожежні розриви, протипожежні заслони, пожежостійкі узлісся, протипожежні канави, ріки, озера, автомобільні дороги тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Протипожежний заслон

Протипожежний заслон — комбінований (складний) бар'єр, який складається з протипожежного розриву (з дорогою посередині) і смуг лісу з обох його боків, очищених від наземних горючих матеріалів, розчленованих мережею мінералізованих смуг і обрізаними гілками хвойних дерев на висоту до 2 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Протипожежний розрив

Протипожежний розрив — спеціально створена просіка шириною 50-150 м (розриви шириною менше 50 м, що були створені до затвердження Правил), як правило, з дорогою на її території; є складовою частиною протипожежного заслону і служить для зупинки верхових пожеж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Тактичні операції гасіння лісової пожежі

Тактичні операції — локалізація пожежі, ліквідація пожежі гасіння лісової пожежі

Локалізація пожежі — дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами

Ліквідація пожежі — дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

ТУМ

ТУМ — тип умов місцезростання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Фронт лісової пожежі (Всі визначення терміна — 2)

Фронт лісової пожежі — найбільш рухома частина крайки пожежі (на рівнині рухається за вітром, у гірській місцевості — угору схилом).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005

Частина крайки лісової пожежі

Частина крайки лісової пожежі — фронт, тил, фланги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2005


вгору