Акліматизація водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 3)

Акліматизація водних живих ресурсів — цілеспрямоване вселення будь-якого виду водного живого ресурсу в район, де він раніше не мешкав, з метою збагачення та оптимізації природного угруповання корисними для людини видами або покращання екологічного стану водного об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Анадромні риби (Всі визначення терміна — 2)

Анадромні риби — види риб, які розмножуються у прісноводних об'єктах, а потім мігрують у морські райони для нагулу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Балка

Балка — суха або з тимчасовим водотоком долина з плоским дном.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Вилучення водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 3)

Вилучення водних живих ресурсів — лов (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів із природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Відтворення водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 4)

Відтворення водних живих ресурсів (надалі — відтворення) — природне або штучне (розведення, переселення, акліматизація тощо) поновлення чисельності популяцій (ретрансформація) водних живих ресурсів, які скорочуються в процесі їх лову або природної смертності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Водні живі ресурси (Всі визначення терміна — 11)

Водні живі ресурси — сукупність водних організмів, життя яких (постійно або на окремих стадіях розвитку) неможливе без перебування у воді.

До водних живих ресурсів належать:

- прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

- круглороті;

- водні безхребетні, у тому числі молюски головоногі, черевоногі, двостулкові, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

- водорості, вищі водні рослини;

- інші водні живі ресурси загальнодержавного значення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Водоохоронна зона (Всі визначення терміна — 3)

Водоохоронна зона — зона вздовж річок, морів, озер, водосховищ, інших водних об'єктів для створення сприятливого режиму, попередження забруднення, засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин та зменшення коливань стоку водних об'єктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Водосховище (Всі визначення терміна — 4)

Водосховище — штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 7)

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі — дозвіл) — офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Експедиційний лов (Всі визначення терміна — 2)

Експедиційний лов — вилучення водних живих ресурсів виробничим підрозділом користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) на промислових ділянках інших користувачів, за умови їхньої згоди та реєстрації промислового квитка і талона в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого буде здійснюватись експедиційний лов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Зимувальна яма

Зимувальна яма — поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де скупчуються водні живі ресурси в зимовий період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів (надалі — знаряддя лову) — сітки, неводи, трали, пастки тощо, якими здійснюється лов водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 5)

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі — квота) — частка ліміту, яка виділяється користувачу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Контрольний лов (Всі визначення терміна — 5)

Контрольний лов — вилучення водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою регулювання їхнього промислу або з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Контрольний спостережний пункт (Всі визначення терміна — 2)

Контрольний спостережний пункт (надалі — КСП) — стаціонарно розташований береговий пункт, на якому наукове підприємство, установа, організація (у тому числі державний орган рибоохорони) здійснюють науково-дослідні роботи, пов'язані з вивченням стану водних живих ресурсів у районі дислокації пункту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Користувачі водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 6)

Користувачі водних живих ресурсів — підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, а також громадяни України та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Корінні води

Корінні води — русла річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами і всі інші проточні в межень води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 4)

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі — ліміт) — дозволений обсяг вилучення (вилову, добування, збирання) водного живого ресурсу з природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Меліоративний лов (Всі визначення терміна — 6)

Меліоративний лов — вилучення окремих видів водних живих ресурсів з метою оптимізації їх кількісного і якісного складу та покращання стану водних екосистем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Науково-дослідний лов (Всі визначення терміна — 5)

Науково-дослідний лов — вилучення водних живих ресурсів, яке здійснюється в наукових цілях і може бути дозволене в будь-яких районах, будь-якими знаряддями та засобами лову в будь-який час.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Науково-промисловий лов (Всі визначення терміна — 4)

Науково-промисловий лов — вилучення водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності здійснення в подальшому їхнього промислу; при цьому обсяги вилучення водних живих ресурсів можуть досягати рівня промислових уловів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Нерестові ділянки

Нерестові ділянки — ділянки водних об'єктів, де здійснюється розмноження риб та інших видів водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Неспеціалізований промисел водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Неспеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі — неспеціалізований промисел) — вилучення водних живих ресурсів, при якому водні організми — об'єкти промислу можуть бути в улові в будь-якому співвідношенні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Об'єкт промислу (Всі визначення терміна — 4)

Об'єкт промислу — водний живий ресурс певного виду та біологічного стану, щодо якого здійснюється промисел.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Паспорт промислової ділянки (Всі визначення терміна — 2)

Паспорт промислової ділянки (надалі — паспорт) — офіційний документ, який містить назву, карту-схему, номер, місцезнаходження та фізико-географічну характеристику промислової ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Придаткові системи водних об'єктів

Придаткові системи водних об'єктів — непроточні в межень заплавні води (єрики, протоки, гирла, озера та інші водні об'єкти, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Приймальний пункт, приймальне судно водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Приймальний пункт, приймальне судно водних живих ресурсів (надалі — приймальний пункт, приймальне судно) — приміщення (судно), пристосоване (відповідно до санітарних норм) для приймання вилучених, посортованих за видами водних живих ресурсів, для їх подальшого зберігання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Промислова ділянка (Всі визначення терміна — 2)

Промислова ділянка — рибогосподарський водний об'єкт або його частина, що закріплюється державним органом рибоохорони за окремим користувачем для здійснення промислу та відтворення водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Промисловий квиток (Всі визначення терміна — 2)

Промисловий квиток — офіційний документ, що засвідчує особу, яка відповідає за вилучення водних живих ресурсів у складі виробничих підрозділів користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Рибалка (Всі визначення терміна — 5)

Рибалка — особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних живих ресурсів із природного середовища у складі виробничого підрозділу користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Рибне господарство (Всі визначення терміна — 6)

Рибне господарство — галузь народного господарства, завданням якої є вивчення, охорона, використання і відтворення на науковій основі водних живих ресурсів з метою одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Рибогосподарський водний об'єкт (Всі визначення терміна — 6)

Рибогосподарський водний об'єкт — водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватись для рибогосподарських потреб.

До рибогосподарських водних об'єктів належать:

- моря із затоками, лиманами та естуаріями;

- ріки з їхніми придатковими системами (озера, бухти, затоки, канали, гирла, протоки, водосховища, що мають постійний або тимчасовий зв'язок з рікою, плавнями або тимчасовими водними об'єктами, а також всі притоки в межах розповсюдження максимальних паводків ріки);

- технічні водойми, що використовуються (можуть використовуватись) для розведення, вирощування та вилову водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їхніх запасів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Риболовні судна (Всі визначення терміна — 2)

Риболовні судна — судна, що використовуються для вилучення, приймання, обробки, зберігання та транспортування водних живих ресурсів, спеціально обладнані (згідно із законодавством) для виконання зазначених робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Спеціалізований промисел водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Спеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі — спеціалізований промисел) — вилучення водних живих ресурсів, при якому об'єкт промислу повинен складати не менше 50 % від маси улову.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Спеціальне використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 6)

Спеціальне використання водних живих ресурсів — усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського й спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється шляхом їх вилученням з природного середовища при здійсненні промислу, науково-промислового, дослідного, контрольного, меліоративного лову, любительського та спортивного рибальства в порядку спеціального використання, а також з метою подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Створ

Створ — ділянка річки, на якій розміщуються споруди гідровузла, що забезпечують підняття рівня води і приймають її натиск.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Талон на здійснення вилучення водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Талон — офіційний документ, що засвідчує право рибалки на здійснення вилучення водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007

Улов водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Улов водних живих ресурсів (надалі — улов) — сукупність вилучених водних живих ресурсів у кількісному або ваговому вимірі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2007


вгору