Виробнича собівартість перевезень

Виробнича собівартість перевезень — поточні витрати підприємства, що безпосередньо пов'язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезення пасажирів, а також виконанням послуг, які забезпечують перевезення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Витрати операційної діяльності

Витрати операційної діяльності — витрати основної діяльності підприємства (крім інвестиційної та фінансової).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Економічно обґрунтовані плановані витрати (Всі визначення терміна — 9)

Економічно обґрунтовані плановані витрати — витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів та врахуванням надання послуг визначеної кількості та якості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Елементи витрат (Всі визначення терміна — 2)

Елементи витрат — сукупність економічно обґрунтованих однорідних витрат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Калькулювання собівартості перевезень

Калькулювання собівартості перевезень — визначення розміру витрат на одиницю транспортних послуг за окремими видами витрат (за допомогою калькулювання визначається собівартість послуг відповідного підприємства).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Повна планована собівартість послуг з перевезень пасажирів

Повна планована собівартість послуг з перевезень пасажирів — економічно обґрунтовані плановані витрати метрополітену (далі — підприємство), уключаючи витрати операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю, податок на прибуток.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008

Тариф на послуги з перевезень пасажирів метрополітеном

Тариф на послуги з перевезень пасажирів метрополітеном — вартість перевезення одного пасажира, розрахована на основі економічно обґрунтованих планових витрат з урахуванням планового прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2008


вгору