Водні живі ресурси (Всі визначення терміна — 11)

Водні живі ресурси — сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.

До водних живих ресурсів належать:

- прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

- круглороті;

- морські ссавці;

- водні безхребетні, у тому числі молюски, головоногі, черевоногі, двостулкові;

- ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

- водорості, вищі водні рослини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Водойми (Всі визначення терміна — 3)

Водойми — сформовані природою або створені штучно об'єкти ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства (Всі визначення терміна — 2)

Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства — документ, що видається органами рибоохорони на право здійснення любительського і спортивного рибальства на спеціально визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Любительське рибальство (Всі визначення терміна — 4)

Любительське рибальство — лов (добування) водних живих ресурсів для особистих потреб знаряддями лову, передбаченими правилами любительського і спортивного рибальства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Рибогосподарські водойми (Всі визначення терміна — 3)

Рибогосподарські водойми — водні об'єкти, які використовуються чи можуть використовуватися для вирощування та лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Рибогосподарські водойми загального користування (Всі визначення терміна — 3)

Рибогосподарські водойми загального користування — водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство за умови загального використання водних живих ресурсів без надання спеціального дозволу на використання цих ресурсів та без закріплення водних об'єктів за окремими особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001

Спортивне рибальство (Всі визначення терміна — 4)

Спортивне рибальство — вид любительського рибальства з установленням певних вимог за умовами проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2001


вгору