Акт перевірки (Всі визначення терміна — 9)

Акт перевірки - документ, який складається під час інституційного аудиту за результатами проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Аналітична довідка

Аналітична довідка - письмовий обґрунтований висновок, що складається членом експертної групи під час інституційного аудиту за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Анкета оцінювання роботи експертної групи

Анкета оцінювання роботи експертної групи - документ, що заповнюється керівником закладу освіти для оцінювання роботи експертної групи під час проведення інституційного аудиту в закладі освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти

Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти - документ, який містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Звіт про проведення інституційного аудиту

Звіт про проведення інституційного аудиту - документ, що складається з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення інституційного аудиту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Опитувальний аркуш

Опитувальний аркуш - документ, який містить перелік питань для попереднього оцінювання (самооцінювання) керівником закладу освіти, де проводитиметься інституційний аудит, освітньої діяльності у ньому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Освітнє середовище (Всі визначення терміна — 2)

Освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти - документ, який містить пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019

Управлінський процес закладу освіти

Управлінський процес закладу освіти - діяльність керівника, його заступників та органів управління закладом освіти, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування, прийняття та реалізації управлінських рішень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.01.2019


вгору