Баштовий кран

Баштовий кран - кран поворотний зі стрілою, закріпленою у верхній частині вертикальної башти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажозахоплювальний орган

Вантажозахоплювальний орган - обладнання (гак, грейфер /канатний, моторний/, вантажопідіймальний магніт /електричний, електропостійний, постійний/, вила тощо) для підвішування, захоплювання чи підхоплювання вантажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальна машина (Всі визначення терміна — 2)

Вантажопідіймальна машина - підіймальний механізм (пристрій) циклічної дії, призначений для переміщення в просторі вантажу та (або) працівників (однорейкові візки, талі, лебідки, кранові підйомники, приводні колиски для підіймання працівників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальний кран (Всі визначення терміна — 2)

Вантажопідіймальний кран - машина циклічної дії, призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу, підвішеного за допомогою гака чи утримуваного іншим вантажозахоплювальним органом. Вантажозахоплювальні органи можуть включати в себе додаткові пристрої для обертання вантажу, заспокоювачі розгойдування вантажу тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальність корисна (Всі визначення терміна — 2)

Вантажопідіймальність корисна - вантаж масою mPL, що підіймається краном та підвішений за допомогою знімних вантажозахоплювальних пристроїв, а за їхньої відсутності підвішений безпосередньо до незнімних вантажозахоплювальних пристроїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальність нетто (Всі визначення терміна — 2)

вантажопідіймальність нетто - вантаж масою mNL, що підіймається краном та підвішений за допомогою незнімних вантажозахоплювальних пристроїв. Маса mNL є сумою мас вантажу, що відповідає корисній вантажопідіймальності, mPL, та знімних вантажозахоплювальних пристроїв, mNA:

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальність підйомника

Вантажопідіймальність підйомника - допустима маса вантажу, а для мобільних підйомників включно маса працівників, інструментів і матеріалів, на підіймання якої розрахований підйомник

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вантажопідіймальність проміжна на канатах

вантажопідіймальність проміжна (на канатах) - вантаж масою mHL, що підіймається краном та підвішений до нижнього кінця підіймального пристрою. Маса mHL є сумою мас вантажу, що відповідає корисній вантажопідіймальності, mPL, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, mNA та незнімних вантажозахоплювальних пристроїв, mFA:

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Ввідний пристрій (Всі визначення терміна — 3)

Ввідний пристрій - пристрій або сукупність пристроїв (рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснюють подачу напруги на обладнання від зовнішньої мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Великоваговий вантаж (Всі визначення терміна — 2)

Великоваговий вантаж - вантаж, що має масу більше ніж 500 кг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Виліт мобільного підйомника

Виліт мобільного підйомника - найбільша відстань по горизонталі від вертикальної осі обертання поворотної платформи підйомника до зовнішньої огорожі робочої платформи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вимикач пружних підвісок (Всі визначення терміна — 2)

Вимикач пружних підвісок - пристрій, призначений для вимкнення роботи пружних підвісок ходової частини шляхом жорсткого спирання рами підйомника на балку моста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Виносні опори (Всі визначення терміна — 2)

Виносні опори - пристрої, призначені для збільшення опорного контуру обладнання під час роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Висота підіймання мобільного підйомника — Н

Висота підіймання мобільного підйомника - Н - найбільша відстань по вертикалі від робочого майданчика, на якому стоїть підйомник, до підлоги робочої платформи, що перебуває у верхній робочій позиції (Н1) плюс 1,5 м: Н = Н1 + 1,5

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Висота підйому засобів доступу (Всі визначення терміна — 2)

Висота підйому засобів доступу - відстань по вертикалі між початковим рівнем і площадкою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Висота східця (щабля) (Всі визначення терміна — 2)

Висота східця (щабля) - відстань по вертикалі між верхніми площинами двох сусідніх східців (щаблів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Вітрове навантаження (Всі визначення терміна — 2)

Вітрове навантаження - навантаження, створене тиском вітру і спрямоване горизонтально

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Галерея (Всі визначення терміна — 3)

Галерея - довга й вузька споруда з переважно горизонтальним настилом, призначена для забезпечення вільного проходження працівників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Глибина східця (Всі визначення терміна — 2)

Глибина східця - вільна відстань від головної крайки до задньої поверхні східця

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Демонтаж (Всі визначення терміна — 3)

Демонтаж - знімання обладнання або його складових частин з місця установлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Довгомірний вантаж (Всі визначення терміна — 2)

Довгомірний вантаж - вантаж у тарі або без упаковки, довжина окремого місця якого становить 6 м і більше

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Допоміжні металоконструкції

Допоміжні металоконструкції - нерозрахункові частини металевої конструкції обладнання, що забезпечують загальну або місцеву стійкість основних несучих елементів конструкції або виконання неосновних функцій - ребра, зв’язки, огородження (перила), засоби доступу (сходи, драбини тощо), площадки тощо, крім елементів кріплення кабіни керування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Залізничний кран (Всі визначення терміна — 2)

Залізничний кран - кран (вантажопідіймальний пристрій), змонтований на платформі або на залізничному спеціальному рухомому складі (дрезина, автомотриса тощо), що пересувається залізничною колією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Засоби доступу (Всі визначення терміна — 2)

Засоби доступу - пристрої для доступу працівників на обладнання та його складові частини, галерею, ремонтну площадку тощо:

драбина - засіб доступу з кутом нахилу до горизонталі понад 75° до 90°, горизонтальними елементами якого є щаблі;

драбина зі східцями - засіб доступу з кутом нахилу до горизонталі понад 45° до 75°, горизонтальними елементами якого є східці;

сходи - засіб доступу з кутом нахилу до горизонталі понад 20° до 45°, горизонтальними елементами якого є східці;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Засоби підмощування (Всі визначення терміна — 3)

Засоби підмощування - пристрої, призначені для організації робочих місць під час виконання будівельно-монтажних робіт на висоті або глибині більше 1,3 м від рівня ґрунту або перекриття

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Захисна панель (Всі визначення терміна — 3)

Захисна панель - електричний пристрій, призначений для максимально-струмового та нульового захисту електричних кіл обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Звуковий сигнал (Всі визначення терміна — 2)

Звуковий сигнал - умовний звуковий сигнал, який відтворюється і поширюється за допомогою спеціального пристрою без застосування людського або синтезованого голосу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Здвоєний поліспаст (Всі визначення терміна — 2)

Здвоєний поліспаст - блочно-канатна система для зміни сили та швидкості пересування каната, обидва кінці каната якої закріплені на одному або двох барабанах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Знімні вантажозахоплювальні пристрої

Знімні вантажозахоплювальні пристрої - взаємозамінні пристрої, що їх може пристосовувати користувач прямо чи побічно до гака чи будь-якого іншого пристрою, з’єднаного з краном, без впливу на його цілісність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кабельний кран

Кабельний кран - кран, несучими елементами якого є канати, закріплені у верхній частині опорних щогл

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Керування з підлоги (Всі визначення терміна — 3)

Керування з підлоги - керування обладнанням за допомогою підвішеного на ньому кнопкового пульта чи з іншого пульта (стаціонарно закріпленого на обладнанні чи керування по радіо), під час якого вантаж і (або) обладнання супроводжуються чи може не супроводжуватися (керування по радіо) працівником, який керує ним

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Керування зі стаціонарного поста (Всі визначення терміна — 2)

Керування зі стаціонарного поста - дистанційне керування обладнанням з пульта, установленого поза ним стаціонарно, під час якого обладнання не супроводжується працівником, який керує ним

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кінематичний зв'язок, що не розмикається

Кінематичний зв’язок, що не розмикається, - механічний зв’язок між двигуном і барабаном, що створюється:

безпосереднім з’єднанням двигуна з редуктором і редуктора з барабаном;

за допомогою муфт, що не розмикаються;

механізмом перемикання швидкостей (у разі коли довільне вмикання або розчеплення механізму неможливо або якщо у цьому разі автоматично не накладається гальмо нормально закритого типу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Коефіцієнт вантажної стійкості самохідного підйомника

Коефіцієнт вантажної стійкості самохідного підйомника - відношення утримувального моменту, що створюється силою ваги всіх частин підйомника з урахуванням нахилу його встановлення, до перекидного моменту, що створюється силою інерції, вітровим навантаженням робочого стану, а також силою ваги вантажу на робочій платформі відносно ребра перекидання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Коефіцієнт запасу гальмування (Всі визначення терміна — 4)

Коефіцієнт запасу гальмування - відношення моменту, що створює гальмо, налагоджене відповідно до настанови з експлуатації обладнання, до найбільшого моменту на гальмівному шківу від прикладених статичних навантажень:

найбільшого допустимого робочого вантажу (для механізму підіймання);

маси стріли, противаги, найбільшого робочого вантажу, вітру робочого стану (для механізму зміни вильоту)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Козловий кран

Козловий кран - кран, несучі елементи конструкції якого опираються на кранову колію опорними стояками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами

Колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами - робоча платформа, що навішується на гак або захоплюється спредером, призначена для переміщення одного чи кількох працівників з інструментами та матеріалами і проведення робіт з робочої платформи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Колиски приводні для підіймання працівників

Колиски приводні для підіймання працівників - вантажопідіймальна машина циклічної дії, яку встановлюють тимчасово або постійно та використовують для переміщення одного або кількох працівників з інструментами та матеріалами в робочій платформі для виконання робіт і яка має ручний чи силовий привід підіймання робочої платформи однією чи кількома канатними вітками підвісу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Колієукладальний кран (Всі визначення терміна — 2)

Колієукладальний кран - кран, що належить до спеціального залізничного рухомого складу і застосовується під час укладання та утримання залізничної колії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Консольний кран

Консольний кран - кран стрілового типу, вантажозахоплювальний орган якого підвішений до жорстко закріпленої консолі (стріли) чи до візка, що пересувається консоллю (стрілою)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран кабельного типу

Кран кабельного типу - кран, вантажозахоплювальний орган якого підвішений до вантажного візка, що пересувається несучими канатами, закріпленими на опорах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран мостового типу

Кран мостового типу - кран, вантажозахоплювальний орган якого підвішений до вантажного візка, таля чи стрілового крана, що пересувається мостом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран стрілового типу

Кран стрілового типу - кран, вантажозахоплювальний орган якого підвішений до стріли чи візка, що пересувається стрілою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран-маніпулятор (Всі визначення терміна — 3)

Кран-маніпулятор - кран стрілового типу, установлений на транспортному засобі (самохідне шасі, причіп, залізничний спеціальний рухомий склад тощо) або спеціальній основі та призначений для навантаження і розвантаження цих транспортних засобів, а також навантажувально-розвантажувальних робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран-перевантажувач

Кран-перевантажувач - вантажопідіймальний кран (причальний або тиловий), що спирається на кранову колію за допомогою порталу і має одну або дві консолі для завантаження (розвантаження) на судна, вагони, склад або з них штучних або насипних вантажів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Кран-штабелеукладальник стелажний (Всі визначення терміна — 2)

Кран-штабелеукладальник стелажний - кран, обладнаний вертикальною колоною з пристроєм для штабелювання вантажів, який пересувається поміж стелажами рейками, укладеними на підлозі і (або) на стелажах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Крановий підйомник (ліфт для крана)

Крановий підйомник (ліфт для крана) - транспортний засіб короткочасної дії, установлений на крані та призначений для підіймання (опускання) машиніста, обслуговувального персоналу, обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Механізм висування (Всі визначення терміна — 2)

Механізм висування - пристрій для зміни довжини телескопічної стріли

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Механізм замикання грейфера (Всі визначення терміна — 3)

Механізм замикання грейфера - пристрій для замикання (розмикання) грейфера

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018

Механізм підіймання мобільного підйомника

Механізм підіймання мобільного підйомника - пристрій для підіймання та опускання стріли з робочою платформою (зміни кута нахилу секцій стріли)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2018


вгору