Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
НКРЕ; Постанова, Правила, Форма типового документа [...] від 17.01.201332

Договір про приєднання до електричних мереж (Всі визначення терміна — 5)

Договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електрифікація (Всі визначення терміна — 2)

Електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електроустановки зовнішнього забезпечення

Електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника на виконання технічного завдання на проектування та/або технічних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник - фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, визначеним цими Правилами, повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Зміна технічних параметрів (Всі визначення терміна — 3)

Зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Лінійна частина приєднання (Всі визначення терміна — 2)

Лінійна частина приєднання - лінія (лінії) електропередавання, яка (які) будується (будуються) для потреб замовника, від точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) (Всі визначення терміна — 2)

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки (Всі визначення терміна — 2)

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Оперативно-технічне обслуговування (Всі визначення терміна — 4)

Оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Підключення (Всі визначення терміна — 5)

Підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з'єднання електричних мереж електропередавальної організації та замовника (споживача)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Потужність, замовлена до приєднання (Всі визначення терміна — 4)

Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Приєднання електроустановки (Всі визначення терміна — 5)

Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Резерв потужності електричних мереж

Резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Розвиток електричних мереж (Всі визначення терміна — 4)

Розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Стандартне приєднання (Всі визначення терміна — 3)

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Схема електрозабезпечення (Всі визначення терміна — 4)

Схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника з позначенням меж балансової належності власників електричних мереж та переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Територія, що підлягає комплексній забудові (Всі визначення терміна — 2)

Територія, що підлягає комплексній забудові - територія (мікрорайон, квартал, житловий масив, вулиця тощо), на якій з метою забезпечення реалізації громадських інтересів в установленому законодавством порядку здійснюється або планується здійснюватись попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів будівництва, а також благоустрій території

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Технічне завдання на проектування (Всі визначення терміна — 2)

Технічне завдання на проектування - комплекс умов та вимог щодо будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики

Технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Тимчасовий (сезонний) об'єкт

Тимчасовий (сезонний) об'єкт - об'єкт, який приєднується до електричних мереж на термін не більше 180 календарних днів та встановлюється на землях комунальної або державної форми власності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Транзитна електроустановка (Всі визначення терміна — 5)

Транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017


вгору