Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98)
Мінпраці України, Комнаглядохоронпраці; Наказ, Положення від 29.01.19989

Інструкція з охорони праці

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.1998


вгору