Визнання вогнегасника непридатним до використання

Визнання вогнегасника непридатним до використання - календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення роботи вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Вогнегасник (Всі визначення терміна — 3)

Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Вогнегасник загального призначення (Всі визначення терміна — 2)

Вогнегасник загального призначення - елемент протипожежного захисту об’єкта, призначений для ліквідації пожеж класів А, В, С, Е на початковій стадії їх розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Вогнегасник спеціального призначення (Всі визначення терміна — 2)

Вогнегасник спеціального призначення - елемент протипожежного захисту об’єкта, призначений для ліквідації пожеж класів D, F на початковій стадії їх розвитку та протипожежного захисту об’єкта зі специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями пожежної небезпеки виробництва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Гарантiйний строк експлуатацiї вогнегасника

Гарантiйний строк експлуатацiї вогнегасника - проміжок часу, встановлений виробником або підприємством з технічного обслуговування вогнегасників i зазначений у технічній документації та на маркуваннi вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог iнструкцiї з експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Експлуатація вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація вогнегасника - термін від часу виготовлення вогнегасника до визнання його непридатним до використання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Застосування вогнегасника за призначенням

Застосування вогнегасника за призначенням - застосування вогнегасника для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Зберігання вогнегасника під час експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Зберігання вогнегасника під час експлуатації - утримання вогнегасника в спорядженому стані у відведеному для його збереження місці протягом установленого строку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Зняття вогнегасника з експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Зняття вогнегасника з експлуатації - документально оформлена подія, яка фіксує технічну неможливість або недоцільність подальшого застосування вогнегасника за призначенням чи його технічного обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Настанова з технічного обслуговування вогнегасника

Настанова з технічного обслуговування вогнегасника - нормативний документ, що містить відомості про практичні прийоми або методи технічного обслуговування вогнегасника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Огляд вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Огляд вогнегасника - первинна та (або) періодична перевірка його відповідності вимогам експлуатаційної документації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Підприємство з технічного обслуговування вогнегасників

Підприємство з технічного обслуговування вогнегасників (далі - ПТОВ) - суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування вогнегасників, засвідчує їх справність і має ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до законодавства та настанови з технічного обслуговування вогнегасників від виробників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Працездатний стан вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Працездатний стан вогнегасника - стан вогнегасника, за яким значення параметрів, якi характеризують його здатність виконувати заданi функцiї, вiдповiдають вимогам нормативних та експлуатацiйних документiв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Робочий цикл вогнегасника

Робочий цикл вогнегасника - проміжок часу від виготовлення до визнання непридатним до використання вогнегасника, який зазначений у схемі робочого циклу вогнегасника (додаток 1)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Технічне діагностування вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Технічне діагностування вогнегасника - стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправностi та прийняття рішення щодо його ремонту, перезаряджання або завершення експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Технічне обслуговування вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Технічне обслуговування вогнегасника - комплекс операцiй, спрямованих на перевiрку вогнегасника та забезпечення його роботи в режимах очiкування використання за призначенням, транспортування i зберiгання або на прийняття рiшень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018

Транспортування вогнегасника під час експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Транспортування вогнегасника під час експлуатації - переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням (за потреби) транспортних і вантажопідйомних засобів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.01.2018


вгору