Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр
Держкомприродресурсів України; Наказ, Правила від 13.12.2004244

Геологічна інформація (інформація про надра)

Геологічна інформація (інформація про надра) — дані геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-економічного, технологічного, еколого-геологічного, фізико-географічного, геодезичного, геоастрономічного, геобіологічного, петрографічного, палеонтологічного та іншого геологічного змісту, що характеризують геологічну будову надр, родовища корисних копалин, склад та властивості гірських порід, руд, мінералів, підземних вод, а також інші якісні чи кількісні параметри та ознаки надр, гірських порід і родовищ корисних копалин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009

Геологічне вивчення надр (проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин)

Геологічне вивчення надр (проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин) — спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009

Запаси корисних копалин і компонентів (загальні запаси корисних копалин і компонентів)

Запаси корисних копалин і компонентів (загальні запаси корисних копалин і компонентів) — обсяги корисних копалин і компонентів, виявлені та підраховані на місцях залягання за даними геологічного вивчення відкритих (ідентифікованих) родовищ корисних копалин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009

Корисні копалини (Всі визначення терміна — 8)

Корисні копалини — природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, придатні для промислового використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009

Нормативний документ (Всі визначення терміна — 8)

Нормативний документ (далі — НД) — нормативний документ, що встановлює правила, загальні принципи, вимоги чи характеристики різного виду діяльності або її результатів у сфері технічного регулювання для багаторазового їх використання державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009

Суб'єкт господарювання (Всі визначення терміна — 29)

Суб'єкт господарювання — учасник господарських відносин, який здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єктами господарювання є:

господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2009


вгору