Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
НКРЗ; Рішення, Регламент, Форма типового документа [...] від 21.10.2010475

Автоматична радіостанція

Автоматична радіостанція — радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Аматорська радіостанція (Всі визначення терміна — 2)

Аматорська радіостанція (далі — АРС) — станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Аматорська служба (Всі визначення терміна — 2)

Аматорська служба — служба взаємного зв'язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Аматорська супутникова служба (Всі визначення терміна — 2)

Аматорська супутникова служба — служба радіозв'язку, що використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) — документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв'язку (далі — CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні — члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора — початківця (сертифікат NOVICE) — документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні — члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Необхідна ширина смуги випромінювання

Необхідна ширина смуги випромінювання — ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Носимі (портативні) аматорські радіостанції

Носимі (портативні) аматорські радіостанції — АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Пересувні аматорські радіостанції

Пересувні аматорські радіостанції — АРС, які встановлені на рухомих об'єктах та пристосовані для ведення радіозв'язку під час руху або зупинок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Позивний сигнал

Позивний сигнал — розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT

Радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) — документ, що засвідчує право радіоаматорів — іноземних громадян країн — членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення радіозв'язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Радіомаяки

Радіомаяки — автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Ретранслятори

Ретранслятори (репітери) — автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013

Стаціонарна аматорська радіостанція

Стаціонарна аматорська радіостанція — АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.08.2013


вгору