Великий платник податків (Всі визначення терміна — 5)

Великий платник податків — це юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік перевищує сто мільйонів гривень та середньооблікова чисельність працюючих за рік перевищує двісті п'ятдесят осіб або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків по платежах, що контролюються органами державної податкової служби, за рік перевищує двадцять п'ять мільйонів гривень.

1.2.1. Показники цього пункту розраховуються за результатами діяльності платників податків за перше півріччя (дев'ять місяців) звітного року з урахуванням розрахункових показників за друге півріччя (четвертий квартал) звітного року.

1.2.2. До великих платників податків може бути віднесений також платник податків, який за власним бажанням надав достатні обґрунтування та розрахунки досягнення відповідних показників за визначеними критеріями у наступному звітному періоді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Військова частина (Всі визначення терміна — 13)

Військова частина — це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — ДРФО) — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб

Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб (далі — Єдиний банк даних юридичних осіб) — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Незалежна професійна діяльність (Всі визначення терміна — 8)

При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Облікова справа платника податків

Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) — формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків. Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Платник податків (Всі визначення терміна — 4)

Платник податків — це юридична особа або фізична особа, на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр великих платників податків

Реєстр великих платників податків — це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків — юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр договорів про спільну діяльність

Реєстр договорів про спільну діяльність — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр неприбуткових організацій і установ

Реєстр неприбуткових організацій і установ — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні

Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків — постійних представництв нерезидентів в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр платників податку на додану вартість (Всі визначення терміна — 3)

Реєстр платників податку на додану вартість — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Реєстр фізичних осіб

Реєстр фізичних осіб — платників податків самозайнятих осіб (далі — Реєстр фізичних осіб) — це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків — фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Самозайнята особа (Всі визначення терміна — 7)

Самозайнята особа — платник податків — фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України

Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі — ТРДПАУ) — це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011

Централізовані бухгалтерії (Всі визначення терміна — 4)

Централізовані бухгалтерії — це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2011


вгору