Абонент водоспоживання та водовідведення

Абонент — громадянин, підприємство тощо, водоспоживання та водовідведення яких оформлені у Водоканалі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа

Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа — мережа, прокладена вздовж квартальних проїздів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Внутрішньоквартальна мережа (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішньоквартальна мережа — водопровідна мережа, прокладена вздовж внутрішньоквартальних проїздів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Вода питна (Всі визначення терміна — 4)

Вода питна — вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побуто вих потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовува ти воду технологічної якості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Водовід (Всі визначення терміна — 2)

Водовід — трубопровід, прокладений від місця забо ру води (джерела водопостачання) до пер ших вуличних розподільних мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Водопровід (Всі визначення терміна — 4)

Водопровід — сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Водопровідний ввід

Водопровідний ввід — трубопровід від розподільної (внутріш-ньоквартальної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у точці приєднання до міського водопроводу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Водоспоживачі

Водоспоживачі — громадяни, підприємства, установи, орга нізації, котрі споживають питну воду, що відповідає нормативним вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Вулична каналізаційна мережа (Всі визначення терміна — 2)

Вулична каналізаційна мережа — трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Вулична розподільна мережа

Вулична розподільна мережа — водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Головний колектор

Головний колектор — трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Груповий водопровід

Груповий водопровід — система централізованого водопостачання, що забезпечує подачу питної води кільком населеним пунктам з одного джерела.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Дворова каналізаційна мережа (Всі визначення терміна — 2)

Дворова каналізаційна — трубопроводи, призначені для приєднання мережі домоволодінь до внутрішньоквартальної або вуличної каналізаційної мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Збірний колектор (Всі визначення терміна — 3)

Збірний колектор — трубопроводи, що збирають стічні води з певного району та передають їх у головний колектор самопливом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Каналізаційний випуск (Всі визначення терміна — 2)

Каналізаційний випуск — трубопровід від будинку до першого коло дязя дворової або внутрішньоквартальної мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Каналізація (Всі визначення терміна — 3)

Каналізація — сукупність споруд, призначених для відведення стічних вод з території насе леного пункту або його частини, яка має відповідну мережу труб й колекторів (ка налів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Контрольний колодязь (Всі визначення терміна — 4)

Контрольний колодязь — останній колодязь перед приєднанням до вуличної мережі каналізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008

Локальний водопровід

Локальний водопровід — сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підпри ємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2008


вгору