Баланс (Всі визначення терміна — 6)

Баланс — звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Баланс - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Валютний курс (Всі визначення терміна — 5)

Валютний курс — установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Витрати (Всі визначення терміна — 16)

Витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Власний капітал (Всі визначення терміна — 18)

Власний капітал — частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями суб'єкта державного сектору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Грошові кошти (Всі визначення терміна — 7)

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), у банках та депозити до запитання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Доходи (Всі визначення терміна — 27)

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Доходи — збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Еквіваленти грошових коштів (Всі визначення терміна — 12)

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.01.2010

Економічна група (Всі визначення терміна — 3)

Економічна група - група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Економічна група — група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Закордонний суб'єкт державного сектору (Всі визначення терміна — 3)

Закордонний суб'єкт державного сектору — контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Закордонний суб'єкт державного сектору - контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Звичайна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Звичайна діяльність - будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Звичайна діяльність — будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Звіт про власний капітал (Всі визначення терміна — 6)

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Звіт про рух грошових коштів (Всі визначення терміна — 6)

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Звіт про фінансові результати (Всі визначення терміна — 4)

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Зобов'язання (Всі визначення терміна — 15)

Зобов'язання — заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Інвестиційна діяльність (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.01.2010

Іноземна валюта (Всі визначення терміна — 20)

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Контрольований суб'єкт державного сектору (Всі визначення терміна — 3)

Контрольований суб'єкт державного сектору — розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Державного казначейства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Контрольований суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Казначейства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Контролюючий суб'єкт державного сектору (Всі визначення терміна — 3)

Контролюючий суб'єкт державного сектору - головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - державні цільові фонди), Державна казначейська служба України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Контролюючий суб'єкт державного сектору — головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, державні цільові фонди, Державне казначейство України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Користувачі звітності (Всі визначення терміна — 5)

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Курсова різниця (Всі визначення терміна — 9)

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Облікова політика (Всі визначення терміна — 10)

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для складання та подання фінансової звітності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Операції пов'язаних сторін

Операції пов’язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншій пов'язаній стороні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Операційна діяльність (Всі визначення терміна — 25)

Операційна діяльність — основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.01.2010

Операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Подія після дати балансу (Всі визначення терміна — 2)

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Примітки до річної фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018

Примітки до фінансової звітності (Всі визначення терміна — 3)

Примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Принцип бухгалтерського обліку (Всі визначення терміна — 5)

Принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2010

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2018


вгору