Особова справа (Всі визначення терміна — 3)

Особова справа - справа, яка містить облікові та інші документи військовослужбовця стосовно проходження ним усієї військової служби з дня призову до дня звільнення в запас, у відставку чи до дня смерті. Порядок ведення особової справи визначено Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.04.2018

Особово-пенсійна справа

Особово-пенсійна справа - справа, яка містить особову справу, розрахунок вислуги років (страховий стаж) військовослужбовця на пенсію, копії документів, що були підставою для призначення пенсії, надісланих до органів, що призначають пенсії, копії довідок, які були підставою для призначення та перерахунків пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), копії посвідчень, що дають право на пільги, листування з пенсіонером та іншими органами з питань соціального забезпечення особи, на яку заведено цю справу, а також опис документів особово-пенсійної справи. Особово-пенсійні справи зберігаються в обласному військовому комісаріаті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.04.2018

Пенсійна справа (Всі визначення терміна — 2)

Пенсійна справа - справа, яка оформлюється органом, що призначає пенсію, і за якою здійснюються виплата та перерахунки пенсії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.04.2018

Припинена особово-пенсійна справа (Всі визначення терміна — 2)

Припинена особово-пенсійна справа - справа, за якою виплата пенсії органом, що призначає пенсію, припинена у зв’язку зі смертю одержувача пенсії чи визнанням його працездатним, призначення пенсії за іншими Законами України, досягненням відповідного віку (для дітей померлих військовослужбовців) тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.04.2018

Скорочена особова справа

Скорочена особова справа - справа, яка оформлюється на військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.04.2018


вгору