Аварійний викид

Аварійний викид — викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який стався внаслідок промислової чи транспортної аварії, катастрофи, стихійного лиха.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Викид (Всі визначення терміна — 4)

Викид — надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Джерело викиду забруднюючих речовин

Джерело викиду забруднюючих речовин — об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка), з якого надходять в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміші таких речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Джерело утворення забруднюючих речовин

Джерело утворення забруднюючих речовин — об'єкт, у якому відбувається утворення забруднюючих речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Забруднююча речовина (Всі визначення терміна — 14)

Забруднююча речовина — речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я та стан навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Затверджений граничнодопустимий викид

Затверджений граничнодопустимий викид — дозволений обсяг викиду забруднюючої речовини, який встановлений у дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: для стаціонарних джерел викидів, які віднесені до основних, у мг/куб.м та г/с; для джерел викидів, віднесених до інших, у мг/куб.м; для джерел викидів, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законодавства, у г/с.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Неорганізований викид (Всі визначення терміна — 2)

Неорганізований викид — викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків пилогазоповітряної суміші від джерел забруднення, не оснащених спорудами для відведення газів, газоходами, трубами та іншими спорудами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Організований викид (Всі визначення терміна — 2)

Організований викид — викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби та інші споруди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини (Всі визначення терміна — 3)

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини — граничнодопустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування, в мг/куб.м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2009


вгору