Про паспорти бюджетних програм
Мінфін України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 29.12.20021098

Завдання бюджетної програми (Всі визначення терміна — 2)

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.10.2013

Мета бюджетної програми (Всі визначення терміна — 2)

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та сприяє реалізації плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.10.2013

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів — дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.10.2013

Паспорт бюджетної програми (Всі визначення терміна — 5)

Паспорт бюджетної програми — документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.10.2013


вгору