Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму — договір, у якому одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Договір про створення за замовленням і використання комп'ютерної програми

Договір про створення за замовленням і використання комп'ютерної програми — договір, у якому одна сторона (програміст) зобов'язується створити комп'ютерну програму відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Комп'ютерна програма (Всі визначення терміна — 5)

Комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Комп'ютерна програма вільного користування

Комп'ютерна програма вільного користування — це комп'ютерна програма, що розповсюджується на умовах ліцензії, що надає користувачеві дозвіл на: використання програми з будь-якою метою; доступ до програмного коду; будь-які дослідження механізмів функціонування програми; використання механізмів (принципів) функціонування будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача; відтворення програми і розповсюдження копій програми будь-яким способом та в будь-якій формі; зміну і вільне розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими самими умовами, під які підпадає і оригінальна програма.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Комп'ютерна програма навчального призначення

Комп'ютерна програма навчального призначення — це комп'ютерна програма, яка є засобом навчання, що зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється на електронному обладнанні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Контрольна марка (Всі визначення терміна — 3)

Контрольна марка — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і дає право на розповсюдження примірників комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Ліцензійна комп'ютерна програма

Ліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка вводиться в обіг, розповсюджується і використовується в обсягах, формах і способами, прямо зазначеними в ліцензії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Ліцензійний договір (Всі визначення терміна — 3)

Ліцензійний договір — договір, у якому одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання комп'ютерної програми (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Ліцензія (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності)

Ліцензія (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) — це письмове повноваження на використання комп'ютерної програми в певній обмеженій сфері, надане особою, яка має виключне право дозволяти використання комп'ютерної програми. Ліцензія на використання комп'ютерної програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Неліцензійна комп'ютерна програма

Неліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на цю програму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011

Примірник комп'ютерної програми

Примірник комп'ютерної програми — це копія комп'ютерної програми, яка виконана в будь-якій матеріальній формі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.07.2011


вгору