Авізуючий банк (Всі визначення терміна — 6)

Авізуючий банк - банк, який авізує гарантію та надає письмове повідомлення щодо наданої гарантії бенефіціару або банку-гаранту, або іншому банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Авізуючий банк — банк, який авізує та надає письмове повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара про умови наданої гарантії на користь бенефіціара.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Базові відносини

Базові відносини - відносини між принципалом та бенефіціаром, які виникають на підставі договору, інших правочинів, тендерної документації, законодавчих актів щодо зобов'язань принципала на користь бенефіціара, виконання яких забезпечує гарантія

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Банк бенефіціара (Всі визначення терміна — 4)

Банк бенефіціара - банк, що обслуговує бенефіціара за гарантією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Банк бенефіціара — банк, що обслуговує бенефіціара за гарантією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Банк-гарант (Всі визначення терміна — 2)

Банк-гарант — банк, який надає гарантію на користь бенефіціара.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Банк-гарант - банк, який надає гарантію на користь бенефіціара

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Банк-контргарант (Всі визначення терміна — 2)

Банк-контргарант - банк, який надає контргарантію на користь банку-гаранта або на користь іншого банку-контргаранта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Банк-контргарант — банк, який надає контргарантію на користь банку-гаранта або на користь іншого банку-контргаранта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Безвідклична гарантія

Безвідклична гарантія — гарантія, умови якої не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом згідно із заявою принципала без згоди та погодження з бенефіціаром.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Безумовна гарантія

Безумовна гарантія — гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Бенефіціар (Всі визначення терміна — 20)

Бенефіціар - особа, на користь якої надається гарантія/контргарантія

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Бенефіціар — особа, на користь якої надається гарантія.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Вимога (Всі визначення терміна — 5)

Вимога — лист або повідомлення з вимогою до банку-гаранта/банку-контргаранта сплатити кошти за гарантією. Вимога складається бенефіціаром і подається за довільною письмовою формою (в якій має зазначатися причина порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією) або надсилається у формі повідомлення банку-гаранту/банку-контргаранту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Вимога - лист або повідомлення з вимогою до банку-гаранта/банку-контргаранта сплатити кошти за гарантією/контргарантією. Вимога за гарантією складається бенефіціаром і подається у довільній формі, якщо інше не визначено умовами гарантії (у якій має зазначатися, у чому полягає порушення принципалом базових відносин, забезпечених гарантією), або надсилається у формі повідомлення банку-гаранту. Вимога за контргарантією складається банком-гарантом (або іншим банком-контргарантом) і подається за довільною, якщо інше не визначено умовами контргарантії, формою або надсилається у формі повідомлення банку-контргаранту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Відклична гарантія

Відклична гарантія — гарантія, умови якої можуть бути в будь-який час змінені і вона може бути відкликана банком-гарантом за заявою принципала без попереднього повідомлення бенефіціара.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Гарантійний випадок (Всі визначення терміна — 6)

Гарантійний випадок - одержання банком-гарантом/банком-контргарантом вимоги бенефіціара, що становить належне представлення, протягом строку дії або до дати закінчення дії гарантії/контргарантії, що свідчить про порушення принципалом базових відносин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Гарантійний випадок — факт порушення принципалом перед бенефіціаром зобов'язання, забезпеченого гарантією, у зв'язку із настанням якого банк-гарант одержує вимогу бенефіціара на сплату коштів відповідно до виданої гарантії з урахуванням умов наданої гарантії та протягом строку дії гарантії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Гарантійний лист

Гарантійний лист — це гарантія, що оформлена належним чином на паперовому носії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Гарантія (Всі визначення терміна — 8)

Гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку. Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від базових відносин, які забезпечуються такою гарантією (їх припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на такі базові відносини безпосередньо міститься в тексті гарантії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Гарантія — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов'язання безпосередньо міститься в тексті гарантії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Контргарантія (Всі визначення терміна — 2)

Контргарантія — гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Контргарантія - гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Належне представлення (Всі визначення терміна — 3)

Представлення - означає доставку документа за гарантією/контргарантією банку-гаранту/банку-контргаранту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Повідомлення (Всі визначення терміна — 12)

Повідомлення — повідомлення, що складається та надсилається банками, які здійснюють операції за гарантіями у форматах міжнародних стандартів (що використовуються в міжнародній банківській практиці), за допомогою телекса (повідомлення може містити відповідний телексний ключ) або системи SWIFT, або іншими засобами передавання інформації на адресу банків, що беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Принципал (Всі визначення терміна — 3)

Принципал (аплікант, наказодавець) - особа, зазначена в гарантії як така, яка має зобов'язання за базовими відносинами, що забезпечуються такою гарантією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Принципал — особа, за заявою якої надається гарантія/контргарантія.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Тендерна документація (Всі визначення терміна — 10)

Тендерна документація — документація, що готується замовником тендера і передається особам (учасникам тендера) для підготовки та їх участі в тендері.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005

Тендерна документація - документація, що готується замовником тендера і використовується особами - учасниками тендера для підготовки та їх участі в тендері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2018

Умовна гарантія

Умовна гарантія — гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару на підставі вимоги бенефіціара та в разі виконання ним відповідних умов або подання документів, зазначених у гарантії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2005


вгору