Апеляційна комісія (Всі визначення терміна — 3)

Апеляційна комісія — група кваліфікованих фахівців, яка здійснює розгляд скарг, пов'язаних з атестацією працівників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013

Атестаційна комісія (Всі визначення терміна — 4)

Атестаційна комісія — група кваліфікованих фахівців, яка здійснює атестацію працівників у визначеному регіоні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013

Атестація (Всі визначення терміна — 8)

Атестація — комісійна перевірка теоретичних знань та практичних навиків працівників, які виконують спеціальні роботи, на основі програми проведення атестації, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013

Координатор проведення атестації працівників

Координатор проведення атестації працівників (далі — координатор) — державне підприємство (організація, установа), визначене наказом Міністерства аграрної політики України, яке забезпечує організацію підготовки та проведення атестації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013

Програма проведення атестації

Програма проведення атестації (далі — програма) — організаційно-методичний документ, який розробляється координатором та затверджується наказом Мінагрополітики України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013

Свідоцтво про атестацію працівника

Свідоцтво про атестацію працівника (далі — свідоцтво) — документ, що засвідчує відповідність кваліфікації працівника вимогам, що передбачені нормативними документами, та дає дозвіл на виконання спеціальних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.08.2013


вгору