Відмова у доступі до об'єкта споживача

Відмова у доступі до об’єкта споживача - вчинення споживачем (власником або наймачем) об’єкта (за обов’язкової умови присутності його у цьому приміщенні в момент відвідання його представниками газопостачального/газорозподільного підприємства) таких дій, які перешкоджають представникам газопостачального/газорозподільного підприємства виконувати вимоги Правил, цього Порядку та/або умов договору про надання населенню послуг з газопостачання, що засвідчується актом-претензією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Газові прилади і пристрої (Всі визначення терміна — 3)

Газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення власних побутових потреб у газі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Експертиза лічильника газу (Всі визначення терміна — 2)

Експертиза лічильника газу - комплекс дій, які проводяться з метою установлення придатності лічильника газу до застосування у разі сумніву в цьому споживача або газопостачального/газорозподільного підприємства;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Контрольне зняття показань лічильника газу

Контрольне зняття показань лічильника газу - фіксація показань лічильника газу споживача представником газопостачального/газорозподільного підприємства у відомості про контрольне зняття показань лічильника газу, або акті про контрольне зняття показань лічильника газу, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються підписом споживача (власника або наймача) об’єкта;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Норма споживання газу

Норма споживання газу - обсяг споживання газу, визначений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1996 року № 619 "Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників";

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Об'єкт споживача (Всі визначення терміна — 4)

Об'єкт споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Повірка лічильника газу (Всі визначення терміна — 2)

Повірка лічильника газу - встановлена законодавством процедура встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Пошкодження лічильника

Пошкодження лічильника - пошкодження цілісності конструкції лічильника газу (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Пошкодження пломб (Всі визначення терміна — 2)

Пошкодження пломб - відсутність чи пошкодження цілісності пломб, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі - індикатори), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутність чи пошкодження на лічильнику пломб з відбитками тавр про повірку лічильника за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження споживачеві лічильника газу та установлених пломб і індикаторів);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Прихований газопровід

Прихований газопровід - газопровід, витрата газу через який не обліковується лічильником та який представник газопостачального/газорозподільного підприємства без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів, проведення земельних робіт під час попереднього технічного обслуговування газових приладів та пристроїв споживача або контрольного зняття показань лічильника газу не мав можливості виявити;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Самовільне відновлення газопостачання

Самовільне відновлення газопостачання - виявлений після складання акта про припинення газопостачання факт самовільного втручання споживача в роботу системи газопостачання з метою відновлення газопостачання на власні об’єкти або окремі газові прилади і пристрої, у тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі на об’єкт споживача, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Самовільне підключення (Всі визначення терміна — 3)

Самовільне підключення - виявлений факт підключення споживачем об’єкта споживача або окремих газових приладів і пристроїв до системи газопостачання з порушенням встановленої законодавством процедури;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Своєчасне повідомлення споживачем

Своєчасне повідомлення споживачем - надання споживачем у письмовій формі газопостачальному/газорозподільному підприємству інформації щодо видів споживання газу не пізніше ніж у місячний строк з дати настання відповідних змін (за відсутності лічильника газу), або інформації про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо), чи інформації про пошкодження пломб на газових приладах та пристроях до виявлення таких недоліків представником газопостачального/газорозподільного підприємства;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Споживач (Всі визначення терміна — 26)

Споживач - фізична особа, яка отримує газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Якісні показники газу (Всі визначення терміна — 3)

Якісні показники газу - параметри та характеристики якості газу, визначені нормативними документами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014

Якість надання послуг (Всі визначення терміна — 3)

Якість надання послуг - відповідність показників якості надання послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.10.2014


вгору