Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Базова організація

Базова організація - юридична особа (міністерство, агентство, освітня, наукова, дослідницька установа, компанія тощо), в якій створено та розміщено НКП

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.12.2016

Національна мережа національних контактних пунктів

Національна мережа національних контактних пунктів - сукупність НКП програми «Горизонт 2020», що створюються з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво та з метою розширення участі української сторони у проектах програми «Горизонт 2020»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.12.2016

Національний координатор НМНКП

Національний координатор НМНКП - фізична особа, яка призначається наказом МОН для координації діяльності НМНКП, збору та аналізу інформації щодо функціонування НКП за визначеними тематичними напрямами, здійснення контактів з урядовими органами та ЄК з питань реалізації в Україні програми «Горизонт 2020»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.12.2016