Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
Мінрибгосп України, Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України [...]; Наказ, Інструкція від 28.12.1996221/165/276/161/48

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 7)

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі — дозвіл) — це офіційний документ Мінрибгоспу України, який засвідчує право користувачів на використання у конкретних водоймах визначених водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів та виділених користувачам квот.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000

Користувачі водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 6)

Користувачі водних живих ресурсів (платники) — підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземні юридичні та фізичні особи і особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси з їх вилученням з природного середовища у межах територіальних вод, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу і внутрішніх водоймах України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000

Ліміти спеціального використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Ліміти спеціального використання водних живих ресурсів (надалі — ліміти) — дозволені обсяги вилучення (добування, збирання) водних живих ресурсів із природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000

Промисел водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Промисел водних живих ресурсів (надалі — промисел) — вид спеціального використання водних живих ресурсів шляхом їх вилучення (добування, вилову, збирання) з природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000

Рибницькі підприємства та організації

Рибницькі підприємства та організації — господарства, які здійснюють штучне розведення або природне відтворення водних живих ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000

Рибні та інші водні живі ресурси (Всі визначення терміна — 2)

Рибні та інші водні живі ресурси (надалі — водні живі ресурси) — сукупність біологічних організмів, життя яких неможливе без постійного перебування (знаходження) у воді, а саме:

- прісноводні, морські, прохідні (анадромні) риби;

- раки, креветки;

- мідії та рапана;

- водорості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2000


вгору