Засоби провадження господарської діяльності (Всі визначення терміна — 4)

Засоби провадження господарської діяльності - будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами та/або іншими учасниками ринку електричної енергії (телефон, факс, E-mail)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017

Місце провадження господарської діяльності (Всі визначення терміна — 7)

Місце провадження господарської діяльності - постачання електричної енергії на території України, крім постачання універсальної послуги та постачання «останньої надії», для яких місцем провадження господарської діяльності є територія, визначена в умовах конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017

Перехресне субсидіювання (Всі визначення терміна — 15)

Перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з постачання універсальних послуг та/або надання послуг з постачання постачальником «останньої надії» та діяльності, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України, для фінансової підтримки діяльності з постачання електричної енергії за вільними цінами (на ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017

Цільове призначення (використання) коштів (Всі визначення терміна — 5)

Цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги та/або постачальником «останньої надії», у напрямках та обсягах, визначених складовими ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг та/або на послуги постачальника «останньої надії», встановленими НКРЕКП

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017

Ціна (тариф) на послуги постачальника «останньої надії»

Ціна (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» - ціна, що сплачується постачальнику «останньої надії» споживачами за надані послуги з постачання електричної енергії, визначена за результатами конкурсу з визначення постачальника «останньої надії» або встановлена НКРЕКП згідно із затвердженою нею методикою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017

Ціна (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг

Ціна (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг - ціна, що сплачується ліцензіату побутовими та малими непобутовими споживачами за надані послуги з постачання, визначена за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг або встановлена НКРЕКП згідно із затвердженою нею методикою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.12.2017


вгору