Амортизація (Всі визначення терміна — 17)

Амортизація - систематичний розподіл регуляторної бази активів, що розраховується з урахуванням визначених НКРЕКП для цілей стимулюючого регулювання груп активів, строків їх корисного використання та методів нарахування амортизації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Базовий рік (Всі визначення терміна — 11)

Базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Витрати загального призначення (Всі визначення терміна — 3)

Витрати загального призначення - витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності, що розподіляються між видами господарської діяльності ліцензіата за базами розподілу, встановленими або погодженими НКРЕКП

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Інші види господарської діяльності (Всі визначення терміна — 2)

Інші види господарської діяльності - усі види господарської діяльності ліцензіата, крім ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Контрольовані операційні витрати (Всі визначення терміна — 3)

Контрольовані операційні витрати - операційні витрати, величина яких залежить від управлінських рішень ліцензіата

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Ліцензовані види діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Ліцензовані види діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення - централізоване водопостачання та/або водовідведення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Неконтрольовані операційні витрати (Всі визначення терміна — 3)

Неконтрольовані операційні витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має визначального впливу та які розраховуються на основі показників, що встановлюються відповідно до положень законодавства України та/або відповідними органами державної влади

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Очікуване значення (Всі визначення терміна — 2)

Очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців поточного року, дані за які є в наявності станом на момент проведення розрахунків, та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців попереднього року, що дорівнює різниці між дванадцятьма місяцями та кількістю місяців поточного року, дані за які є в наявності станом на момент проведення розрахунків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Показник ефективності

Показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного зменшення контрольованих операційних витрат з метою поступового скорочення неефективних витрат ресурсів у відсотках

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Прогнозний необхідний дохід (Всі визначення терміна — 2)

Прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Прогнозні значення (Всі визначення терміна — 2)

Прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку прогнозного необхідного доходу і тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на регуляторний період до його початку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Регуляторний період (Всі визначення терміна — 9)

Регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами прогнозного необхідного доходу, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Скоригований необхідний дохід (Всі визначення терміна — 2)

Скоригований необхідний дохід - прогнозний необхідний дохід, що визначається згідно з цим Порядком з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу і відповідності цільовим показникам якості та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Тариф на централізоване водопостачання та/або водовідведення

Тариф на централізоване водопостачання та/або водовідведення - вартість одиниці (1 куб. м) централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідної якості, визначена виходячи з величини прогнозного (скоригованого) необхідного доходу, що встановлюється НКРЕКП, без урахування податку на додану вартість

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Цільові показники якості

Цільові показники якості - завдання щодо забезпечення якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та поступового її підвищення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017


вгору