Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Звіт, Довідка від 28.11.2014755

Багаторівнева структура участі

Багаторівнева структура участі - структура участі, що передбачає можливість надання доступу до послуг платіжної системи прямим та непрямим учасникам платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Безперервність діяльності платіжної системи

Безперервність діяльності платіжної системи - спроможність платіжної системи своєчасно та ефективно виконувати/надавати критичні операції/послуги в штатному режимі діяльності платіжної системи та надзвичайних ситуаціях;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Валові розрахунки в режимі реального часу

Валові розрахунки в режимі реального часу - режим розрахунків, що передбачає безперервне виконання зобов'язань учасників платіжної системи окремо за кожним переказом у платіжній системі без відстрочення в часі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Відкладені нетто-розрахунки

Відкладені нетто-розрахунки - режим розрахунків, що передбачає виконання зобов'язань учасників платіжної системи за результатами клірингу з визначеною періодичністю;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Внутрішньодержавний переказ коштів

Внутрішньодержавний переказ коштів - рух певної суми коштів у межах України з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Депозитарний ризик

Депозитарний ризик - ризик втрати фінансових активів платіжної організації платіжної системи та/або фінансових активів, що передані платіжній організації платіжної системи учасником платіжної системи, з вини юридичної особи, що прийняла на зберігання ці фінансові активи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Загальний комерційний ризик

Загальний комерційний ризик - ризик погіршення фінансового стану платіжної організації платіжної системи в результаті зниження її доходів або збільшення видатків, унаслідок якого витрати перевищують доходи та призводять до втрат, покриття яких здійснюється за рахунок капіталу. До загального комерційного ризику не належать ризики, пов'язані з невиконанням зобов'язань учасником платіжної системи або іншою організацією, що має фінансові зобов'язання перед платіжною організацією платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Заінтересовані особи (Всі визначення терміна — 3)

Заінтересовані особи - власники платіжної організації платіжної системи, прямі та непрямі учасники платіжної системи, органи державної влади, розрахункові банки, оператори послуг платіжної інфраструктури;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Значущий оператор послуг платіжної інфраструктури

Значущий оператор послуг платіжної інфраструктури - оператор послуг платіжної інфраструктури, який обслуговує значущу платіжну систему

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.06.2018

Значущі платіжні системи

Значущі платіжні системи - платіжні системи, які віднесені Національним банком до категорії системно важливих, соціально важливих або важливих відповідно до визначених цим Положенням критеріїв важливості платіжних систем;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Інвестиційний ризик

Інвестиційний ризик - ризик втрати або недоступності фінансових активів платіжної організації платіжної системи та/або фінансових активів, що передані платіжній організації платіжної системи учасником платіжної системи, що виникає внаслідок їх інвестування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Кредитний ризик (Всі визначення терміна — 17)

Кредитний ризик - ризик того, що учасник платіжної системи або інша організація, з якою платіжна організація платіжної системи має договірні відносини, не зможе виконати свої фінансові зобов'язання у платіжній системі в повному обсязі в установлений момент часу або в будь-який момент у майбутньому. У платіжній системі може виникати поточний кредитний ризик та/або потенційний майбутній кредитний ризик;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Критерії важливості платіжних систем

Критерії важливості платіжних систем - установлені Національним банком обсяги операцій та види послуг, у разі надання яких платіжна система може бути визначена Національним банком значущою платіжною системою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Критична залежність

Критична залежність - залежність діяльності платіжної системи від учасника платіжної системи та/або оператора послуг платіжної інфраструктури, невиконання зобов'язань якими може призвести до неможливості забезпечення безперервності діяльності платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Критичні операції

Критичні операції/послуги - операції та/або послуги платіжної системи, невиконання/ненадання яких призведе до порушення надання послуг учасниками платіжної системи та/або роботи платіжної системи в цілому;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Надзвичайна ситуація (Всі визначення терміна — 29)

Надзвичайна ситуація - чинники та обставини, що становлять загрозу для безперервності діяльності платіжної системи: економічна криза, терористичний акт, природні катастрофи (землетруси, зсув, обвал, сель, цунамі, лавина, повінь, смерч, посуха, заморозки, гроза, природна пожежа), техногенні катастрофи та аварії (вибух, пожежі), масові заворушення, збої в постачанні електроенергії тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Непрямий учасник платіжної системи (Всі визначення терміна — 2)

Непрямий учасник платіжної системи - юридична особа, що відповідно до законодавства України має право надавати послуги щодо проведення переказу коштів та яка на підставі договору, укладеного з прямим учасником платіжної системи, якому надано право на укладання таких договорів платіжною організацією цієї платіжної системи, надає такі послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.06.2018

Непрямий учасник платіжної системи - юридична особа, яка надає послуги платіжної системи на підставі договору, укладеного з прямим учасником платіжної системи, якому надано право на укладання таких договорів платіжною організацією цієї платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Операційний ризик (Всі визначення терміна — 9)

Операційний ризик - ризик того, що недоліки інформаційних систем або внутрішніх процесів, людські помилки, операційні збої (помилки чи затримки під час оброблення, перебої в роботі систем, недостатня пропускна спроможність), втрата або витік інформації, шахрайство або порушення в управлінні внаслідок зовнішніх подій призведуть до скорочення, погіршення або зупинення надання послуг платіжною системою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Основна робоча зона

Основна робоча зона - приміщення та розташоване в ньому обладнання, за допомогою якого забезпечується штатний режим діяльності платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Остаточність розрахунків

Остаточність розрахунків - обумовлений правилами платіжної системи момент часу, в який розрахунок у платіжній системі стає безвідкличним та безумовним;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Оцінювання платіжних систем

Оцінювання платіжних систем - комплекс заходів, що здійснюються Національним банком з метою вдосконалення діяльності платіжних систем в Україні відповідно до міжнародних стандартів нагляду (оверсайта) платіжних систем, а також попередження, виявлення та усунення порушень у діяльності окремої платіжної системи шляхом систематичного контролю за відповідністю діяльності платіжних систем вимогам, установленим законодавством України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Правовий ризик (Всі визначення терміна — 4)

Правовий ризик - ризик відсутності правового регулювання, зміни або непередбачуваного застосування положень законодавства, що можуть призвести до виникнення збитків платіжної організації платіжної системи та/або її учасників;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Прямий учасник платіжної системи (Всі визначення терміна — 2)

Прямий учасник платіжної системи - юридична особа, яка надає послуги платіжної системи на підставі договору, укладеного з платіжною організацією платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Прямий учасник платіжної системи - юридична особа, яка відповідно до законодавства України має право надавати послуги щодо проведення переказу коштів та на підставі договору, укладеного з платіжною організацією платіжної системи, надає такі послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.06.2018

Реєстраційні документи (Всі визначення терміна — 5)

Реєстраційні документи - документи, на підставі яких платіжна система зареєстрована Національним банком та внесена до Реєстру;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Резервна робоча зона

Резервна робоча зона - географічно віддалене від основної робочої зони допоміжне приміщення, призначене для виконання/надання критичних операцій/послуг платіжної системи в надзвичайній ситуації до відновлення штатного режиму діяльності платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Ризик ліквідності (Всі визначення терміна — 10)

Ризик ліквідності - ризик того, що учасник платіжної системи або інша організація, з якою платіжна організація платіжної системи має договірні відносини, не матиме достатньо коштів для виконання своїх фінансових зобов'язань у платіжній системі належним чином у повному обсязі в установлений момент часу, але він зможе їх виконати в інший момент часу в майбутньому;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Розрахунковий ризик

Розрахунковий ризик - ризик того, що розрахунки в платіжній системі не здійснюватимуться належним чином;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Система міжбанківських розрахунків

Система міжбанківських розрахунків - платіжна система, у якій забезпечується проведення міжбанківських переказів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Система роздрібних платежів

Система роздрібних платежів - платіжна система, яка призначена для здійснення переказів коштів за операціями, які ініціюються юридичними та фізичними особами із застосуванням електронних платіжних засобів та обробляються на кліринговій основі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Системний ризик (Всі визначення терміна — 4)

Системний ризик - ризик того, що неспроможність одного з учасників платіжної системи та/або оператора послуг платіжної інфраструктури виконати свої зобов'язання або порушення безперервності діяльності самої платіжної системи призведе до порушення діяльності учасників платіжної системи, інших установ або функціонування фінансової системи в цілому;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Спільний нагляд платіжних систем

Спільний нагляд (оверсайт) платіжних систем - діяльність, що здійснює Національний банк разом із центральними банками інших держав щодо нагляду (оверсайта) за міжнародними платіжними системами;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Транскордонний переказ коштів

Транскордонний переказ коштів - рух певної суми коштів в Україну або за її межі з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Управління операційним ризиком

Управління операційним ризиком - постійна діяльність платіжної організації платіжної системи щодо оцінки операційного ризику, визначення його допустимого рівня та застосування заходів контролю з метою забезпечення безперервності діяльності платіжної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015

Штатний режим діяльності платіжної системи

Штатний режим діяльності платіжної системи - функціонування платіжної системи в повному обсязі за стандартними для цієї платіжної системи регламентом та технологією виконання операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.11.2015


вгору