Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа від 26.06.2015417

Аналіз фінансових операцій (Всі визначення терміна — 3)

Аналіз фінансових операцій - комплекс ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та установлені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу з'ясувати суть і мету фінансових операцій, зробити висновок про відповідність/невідповідність фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, регулярність здійснення фінансових операцій та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Вивчення фінансової діяльності клієнта (Всі визначення терміна — 3)

Вивчення фінансової діяльності клієнта - проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, з інформацією, отриманою під час установлення ділових (договірних) відносин (у тому числі в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану), та з інформацією, отриманою за час обслуговування за попередній період, з метою переоцінки рівня ризику клієнта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Високий рівень ризику клієнта (Всі визначення терміна — 2)

Високий рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про високу ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Віддалене встановлення ділових відносин/віддалене відкриття рахунку

Віддалене встановлення ділових відносин/віддалене відкриття рахунку - це  встановлення ділових  відносин/відкриття рахунку з використанням системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2018

Відповідальний працівник банку

Відповідальний працівник банку - працівник банку, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу

Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу - правила, програми, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цього Положення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Засоби захисту інформації (Всі визначення терміна — 4)

Засоби захисту інформації - програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Застережні заходи

Застережні заходи - визначені внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу (з урахуванням Закону та цього Положення) та іншими документами банку заходи [у тому числі шляхом відмови від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин (зокрема шляхом розірвання ділових (договірних) відносин), зупинення/відмови від проведення фінансових операцій] для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Зведений реєстр фінансових операцій (Всі визначення терміна — 2)

Зведений реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, який формується та ведеться банком - юридичною особою в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку, у разі ведення окремих реєстрів відокремленими підрозділами банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Значна сума (Всі визначення терміна — 3)

Значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Компанія-оболонка

Компанія-оболонка - юридична особа-нерезидент, яка не здійснює фактичної господарської діяльності в країні реєстрації (відсутні достатні активи та/або працівники для здійснення відповідного виду господарської діяльності) та/або структура власності якої не дозволяє встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019

Комплаєнс-ризик фінансового моніторингу

Комплаєнс-ризик фінансового моніторингу - ризик юридичної відповідальності або ризик застосування заходів впливу Національним банком України (далі - Національний банк), виникнення фінансових збитків та репутаційних втрат, що може зазнати банк у зв'язку з незабезпеченням належного рівня відповідності всім вимогам законів України, нормативно-правових актів, правил, внутрішніх документів банку, правил поведінки, що можуть застосовуватись під час виконання банком обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Контрагент (Всі визначення терміна — 10)

контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Моніторинг ризиків клієнтів (Всі визначення терміна — 2)

Моніторинг ризиків клієнтів - процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, ризику за видом товарів, послуг, ризику за типом клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та їх регулярності, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Невідкладно (Всі визначення терміна — 2)

Невідкладно - проміжок часу, визначений/установлений з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного робочого дня або встановленого часу наступного робочого дня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Негайно (Всі визначення терміна — 2)

Негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Низький рівень ризику клієнта (Всі визначення терміна — 2)

Низький рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про низьку ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Оцінка фінансового стану

Оцінка фінансового стану - узагальнення та аналіз банками інформації/документів з метою забезпечення встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Первинний документ (Всі визначення терміна — 9)

Первинний документ - документ, який містить обов'язкові реквізити [найменування особи (юридична або фізична), яка склала документ, найменування документа, дату і місце складання, зміст та обсяг операції, одиницю її виміру, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу - ініціатора здійснення операції; найменування одержувача коштів, номер(и) рахунку(ів)] та є підставою для відображення фінансової операції в системі автоматизації банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Переказ, що здійснюється без відкриття рахунку

Переказ, що здійснюється без відкриття рахунку, - рух певної суми коштів, який ініційовано в готівковій формі без використання рахунку з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Підпис

Підпис - це власноручний підпис/кваліфікований електронний підпис, що є окремим реквізитом документа, який надає документу юридичної сили та дає змогу підтвердити цілісність підписаних даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2018

Порядок (Всі визначення терміна — 3)

Порядок - чітка послідовність дій певного процесу із зазначенням способів, форм, строків (термінів) ужиття працівниками банку цих дій, визначена у внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторингу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (Всі визначення терміна — 2)

Прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму - ризик, який є керованим, підконтрольним банку, не може спричинити підвищення юридичного ризику та ризику репутації, а також погіршення фінансових результатів діяльності банку чи завдати шкоди його кредиторам і клієнтам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Програмне забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (Всі визначення терміна — 2)

Програмне забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (далі - програмне забезпечення) - програмний(і) модуль(і) або взаємопов'язана їх сукупність, що впроваджені в діяльність банку та використовуються банком для виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Публічні особи (Всі визначення терміна — 2)

Публічні особи - особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Разова фінансова операція на значну суму (Всі визначення терміна — 2)

Разова фінансова операція на значну суму - проведення фінансової операції з готівкою (банківськими металами) на значну суму без відкриття рахунку клієнту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Регулярність (Всі визначення терміна — 2)

Регулярність - це кількісний показник, що характеризується здійсненням трьох і більше разів на місяць певних дій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Реєстр фінансових операцій (Всі визначення терміна — 2)

Реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку - юридичної особи/філії іноземного банку та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи

Ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (далі - географічний ризик) - ризик, пов'язаний із фінансовими операціями, якщо клієнт або установа, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в державі, що віднесена до офшорних зон, або не виконує, або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, та/або до яких застосовані міжнародні санкції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик за типом клієнта (Всі визначення терміна — 3)

Ризик за типом клієнта - наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) здійснення клієнтом фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик клієнта (Всі визначення терміна — 3)

Ризик клієнта - це наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) у результаті виникнення ризику за типом клієнта, ризику за видом товарів, послуг, які клієнт отримує від банку, та географічного ризику окремо або в сукупності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик послуги (Всі визначення терміна — 2)

Ризик послуги - ризик, який виникає в разі зміни економічної суті фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик репутації (Всі визначення терміна — 5)

Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, потенційними інвесторами або органами нагляду, який впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати наявні відносини, та може призвести банк (або його керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик юридичний

Ризик юридичний - це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу банку, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів та може призвести банк до фінансових втрат, зловживань, притягнення банку та/або його керівників до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризик-орієнтований підхід

Ризик-орієнтований підхід - це визначена банком система з управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та вжиття ним відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (Всі визначення терміна — 2)

Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму - сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Середній рівень ризику клієнта (Всі визначення терміна — 2)

Середній рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про підвищену ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Справа клієнта (Всі визначення терміна — 4)

Справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи, що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, у тому числі оцінки фінансового стану, з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017

Справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація та верифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація, також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID, що є підставою для ідентифікації та верифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта). Справа клієнта, уключаючи клієнта, з яким віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися та зберігатися в електронному вигляді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019

Справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація, також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID, що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта). Справа клієнта, уключаючи клієнта, з яким віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися та зберігатися в електронному вигляді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2018

Спрощена ідентифікація (Всі визначення терміна — 2)

Спрощена ідентифікація - ідентифікація клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V цього Положення, яка передбачає отримання визначеного пунктом 59 розділу V цього Положення переліку ідентифікаційних даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2017


вгору