Гарантований стандарт якості електропостачання

Гарантований стандарт якості електропостачання - мінімальний рівень якості надання послуг ОСР або електропостачальника, який має бути забезпечений споживачу в обсязі і строки, визначені чинним законодавством, та за недотримання якого споживачу надається компенсація

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2018

Дата недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання

Дата недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання - наступний день після закінчення кінцевого строку надання послуги споживачу (замовнику)/виконання робіт з урахуванням визначених цим Порядком строків їх надання/виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2018

Загальний стандарт якості електропостачання

Загальний стандарт якості електропостачання - рівень якості надання послуг ОСР або електропостачальника, який має забезпечити ОСР або електропостачальник для своїх споживачів у цілому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2018

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання - грошова сума, що надається споживачу у разі недотримання ОСР або електропостачальником гарантованих стандартів якості електропостачання шляхом зменшення рахунку споживача у розмірах, встановлених цим Порядком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2018

Форс-мажорні обставини (Всі визначення терміна — 15)

Форс-мажорні обставини - це надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту); непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); умовами, регламентованими рішеннями відповідних органів виконавчої влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин повинно бути документально підтверджене

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.06.2018


вгору