Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Форма, Заява [...] від 14.03.2018312

Авансовий платіж (Всі визначення терміна — 3)

Авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Акт про порушення

Акт про порушення - документ установленої форми, який складається для фіксації факту порушення споживачем цих Правил та який є підставою для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Акт розподілу електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Акт розподілу електричної енергії - документ щодо алгоритму розподілу у відсотковому відношенні за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної енергії, облікованого за загальним інтегральним лічильником, та/або розподілу за використанням на побутові/непобутові потреби обсягу електричної енергії, облікованого будь-яким засобом комерційного обліку, який визначається постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі - Кодекс комерційного обліку)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Базовий період (Всі визначення терміна — 25)

Базовий період - період упродовж року, що передує місяцю, у якому власником мереж наданий на погодження кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відключення електроустановки (Всі визначення терміна — 3)

Відключення електроустановки - одноразова дія (технологічна операція), яка виконується автоматичним або ручним способом штатними пристроями (вимикач, роз’єднувач) електричної мережі або електроустановки шляхом роз’єднання сусідніх елементів цієї мережі (установки) без порушення її технологічної цілісності, спрямована на знеструмлення електроустановки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відмова в доступі до об'єкта споживача (Всі визначення терміна — 3)

Відмова в доступі до об’єкта споживача - дії та/або бездіяльність споживача (власника або користувача об’єкта споживача) та/або власника, користувача земельної ділянки, на якій розташований/розміщений об’єкт споживача, внаслідок яких створюються перешкоди представникам електропостачальника, оператора системи розподілу (передачі) щодо виконання своїх функцій, передбачених цими Правилами, що засвідчується відповідним актом про недопуск

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Власник електричних мереж (Всі визначення терміна — 4)

Власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Вузол обліку (Всі визначення терміна — 7)

Вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів вимірювальної техніки та устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Генеруюча установка приватного домогосподарства (Всі визначення терміна — 3)

Генеруюча установка приватного домогосподарства (далі - генеруюча установка) - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом - домовленість між побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг, яка спрямована на врегулювання цивільних прав та обов’язків під час купівлі-продажу за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії

Договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії - домовленість двох сторін, яка є документом певної форми і встановлює зміст та регулює правовідносини між споживачем та власником технологічних електричних мереж та/або мереж системи розподілу/передачі електричної енергії, до яких приєднані електроустановки споживача, під час визначення плати за перетікання реактивної електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» - домовленість між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником «останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг - домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про постачання електричної енергії споживачу

Договір про постачання електричної енергії споживачу - домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж (Всі визначення терміна — 2)

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж - домовленість двох сторін, що встановлює зміст та регулює правовідносини між оператором системи розподілу та основним споживачем, мережі якого розташовані на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, під час транспортування електричної енергії технологічними електричними мережами основного споживача, що укладається за типовою формою, затвердженою Регулятором, та згідно з яким передбачається оплата вартості послуг з використання технологічних електричних мереж основного споживача, визначеної за затвердженою Регулятором методикою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договірна величина споживання електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена в договорі між електропостачальником і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Дозволена (договірна) потужність

Дозволена (договірна) потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії, набута на підставі виконання договору про приєднання до електричних мереж або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Експертиза засобу комерційного обліку

Експертиза засобу комерційного обліку - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими опломбовується засіб комерційного обліку, їх відповідності пломбам заінтересованих організацій, відповідності засобу комерційного обліку метрологічним характеристикам та умовам експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електрична енергія (активна) (Всі визначення терміна — 2)

Електрична енергія (активна) - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електрична енергія (реактивна) (Всі визначення терміна — 2)

Електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електропроводка (Всі визначення терміна — 4)

Електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Засіб вимірювальної техніки (Всі визначення терміна — 23)

Засіб вимірювальної техніки - технічні засоби, які використовуються для вимірювання обсягів та/aбо якості електричної енергії в точці вимірювання відповідної точки комерційного обліку і мають нормовані метрологічні характеристики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Засоби комерційного обліку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Засоби комерційного обліку електричної енергії - узагальнена назва засобів, які використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) відповідно до процедур, визначених Кодексом комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Звернення (Всі визначення терміна — 11)

Звернення - запит споживача на отримання інформації та/або консультації щодо розподілу/постачання електричної енергії та пов’язаних з розподілом/постачанням електричної енергії послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів

Зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів - зміна зазначених параметрів первинного програмування інтервального лічильника після встановлення електронного інтервального лічильника в точці комерційного обліку електричної енергії під час експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії - комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок на межі балансової належності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Контрольний огляд засобу комерційного обліку

Контрольний огляд засобу комерційного обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу комерційного обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, індикаторів впливу електричного/електромагнітного полей, зняття показів засобів комерційного обліку (у разі виконання функцій постачальника послуг комерційного обліку), а також з метою виявлення самовільних підключень без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Мала система розподілу (Всі визначення терміна — 2)

Мала система розподілу - система електричних мереж, приєднаних до мереж системи розподілу або передачі, яка кваліфікована відповідно до критеріїв, установлених Кодексом комерційного облік, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс систем розподілу), як мала система розподілу і здійснює розподіл електричної енергії певній (обмеженій) кількості користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Малий непобутовий споживач (Всі визначення терміна — 3)

Малий непобутовий споживач - суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1кВ, який купує електричну енергію для власного споживання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Межа балансової належності (Всі визначення терміна — 4)

Межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Межа експлуатаційної відповідальності (Всі визначення терміна — 2)

Межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Недовантаження трансформаторів струму

Недовантаження трансформаторів струму - зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого ніж передбачений проектною документацією, вимогами Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476 (далі - ПУЕ), та/або технічними характеристиками заводу-виробника щодо завантаження трансформаторів струму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Недовідпущена електрична енергія (Всі визначення терміна — 2)

Недовідпущена електрична енергія - різниця між обсягом електричної енергії, який мав бути поставлений, що визначається на підставі обсягу споживання електричної енергії у попередньому розрахунковому періоді, і фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за поточний період, що виникла в результаті перерви в електропостачанні, а також при відключеннях та обмеженнях, здійснених з порушенням цих Правил, крім випадків відключення та обмеження з ініціативи або внаслідок дій (бездіяльності) споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Необлікована електрична енергія

Необлікована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом в електромережі, що належать іншим власникам електричних мереж, але не врахований розрахунковими засобами комерційного обліку або врахований неправильно

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Об'єкт (Всі визначення терміна — 6)

Об’єкт - електрифікована споруда (сукупність електрифікованих споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди, що належить суб’єкту господарювання або фізичній особі на праві власності або користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Об'єкт побутового споживача (Всі визначення терміна — 3)

Об’єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Облаштування вузла обліку (Всі визначення терміна — 2)

Облаштування вузла обліку - здійснення комплексу організаційно-технічних заходів з організації вимірювання на об’єкті споживача з метою обліку обсягів електричної енергії та величини потужності, що використовується в певний момент та/або період часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор системи

Оператор системи - оператор системи розподілу або оператор системи передачі, у випадках коли до його мереж приєднані електроустановки споживачів електричної енергії та/або об’єкти розподіленої генерації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Основний споживач

Основний споживач - споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Остаточний розрахунок за розрахунковий період

Остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію) - повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням платежу відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Паспорт точки розподілу (передачі)

Паспорт точки розподілу (передачі) - акт (документ), складений оператором системи, у якому зазначаються технічні параметри точки підключення споживача - потужність, дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, однолінійна схема, формула донарахування втрат електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша технічна інформація, необхідна для електрозабезпечення об’єкта споживача за точками розподілу (передачі) електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії)

Перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії) - складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Підключення (Всі визначення терміна — 5)

Підключення - виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки) окремого користувача системи передачі/розподілу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Планові платежі (Всі визначення терміна — 2)

Планові платежі - перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Плата за перетікання реактивної електроенергії (Всі визначення терміна — 2)

Плата за перетікання реактивної електроенергії - плата за послуги, які оператор системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Плата за спільне використання технологічних електричних мереж

Плата за спільне використання технологічних електричних мереж - еквівалент вартісної участі організації, що використовує технологічні електричні мережі відповідного власника електричних мереж, в утриманні цих технологічних електричних мереж, що розраховується відповідно до методики, затвердженої Регулятором, і включається до відповідного тарифу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Площадка вимірювання

Площадка вимірювання - забезпечена точкою комерційного обліку або точками комерційного обліку електроустановка або сукупність електроустановок, виключно між якими можливі перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами власника електроустановок, у які надходить або з яких віддається електрична енергія

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Побутовий споживач (Всі визначення терміна — 10)

Побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Побутові потреби (Всі визначення терміна — 2)

Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об’єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об’єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Попередня оплата (Всі визначення терміна — 7)

Попередня оплата - оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Постачання електричної енергії (Всі визначення терміна — 6)

Постачання електричної енергії - продаж електричної енергії споживачу відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Претензія (Всі визначення терміна — 5)

Претензія - вимога споживача до суб’єкта роздрібного ринку електричної енергії про усунення порушень умов відповідного договору, у тому числі щодо якості послуг з постачання та/або розподілу електричної енергії та/або якості електричної енергії, та про відшкодування збитків, завданих учасником роздрібного ринку електричної енергії внаслідок таких порушень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Приватне домогосподарство (Всі визначення терміна — 3)

Приватне домогосподарство - об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Приєднана потужність (Всі визначення терміна — 3)

Приєднана потужність - сумарна за об’єктом споживача номінальна потужність приєднаних до електричної мережі струмоприймачів та трансформаторів споживача (без урахування резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі), кВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Прихована електропроводка (Всі визначення терміна — 3)

Прихована електропроводка - електрична проводка, яка приєднана до електричної мережі поза розрахунковим засобом комерційного обліку, яку представник електропостачальника без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів під час попереднього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Проектне рішення

Проектне рішення - інженерні, техніко-економічні, архітектурні, об’ємно-просторові характеристики електроустановки або її частини, розроблені у проектній документації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Реактивна потужність (Всі визначення терміна — 2)

Реактивна потужність - складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Реєстр точок комерційного обліку електропостачальника

Реєстр точок комерційного обліку електропостачальника - сукупність точок обліку споживачів електричної енергії, яким у певний період часу постачання електричної енергії здійснює певний електропостачальник

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Розрахунковий період (Всі визначення терміна — 25)

Розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або розподіленої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Розрахункові засоби вимірювання

Розрахункові засоби вимірювання - засоби вимірювання, дані вимірювань яких використовуються засобами комерційного обліку з метою комерційних розрахунків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Самовільне підключення (Всі визначення терміна — 3)

Самовільне підключення - підключення та/або споживання електричної енергії без укладення договорів, передбачених цими Правилами, або підключення після відключення, несанкціоноване (непогоджене) оператором системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Середньодобовий обсяг споживання (Всі визначення терміна — 2)

Середньодобовий обсяг споживання - середня величина обсягу електричної енергії, яка спожита протягом однієї доби, визначена на підставі фактичного споживання за певний період часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Скарга (Всі визначення терміна — 9)

Скарга - виражене споживачем у письмовій, електронній або усній формі незадоволення щодо постачання електричної енергії та/або надання пов’язаних з постачанням електричної енергії послуг з вимогою поновлення його прав, порушених діями (бездіяльністю) відповідного учасника роздрібного ринку електричної енергії, а також захисту законних інтересів споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Споживання електричної енергії

Споживання електричної енергії - користування електричною енергією споживачем за допомогою електрообладнання для задоволення потреб споживача відповідно до укладених договорів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Споживач електричної енергії (Всі визначення терміна — 4)

Споживач електричної енергії - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Споруда (Всі визначення терміна — 3)

Споруда - будівельна система, яка пов’язана із землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання в результаті виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі призначена для встановлення елементів обладнання об’єктів електроенергетики (генеруючої установки) приватних домогосподарств

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Струмоприймач (Всі визначення терміна — 3)

Струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Субспоживач (Всі визначення терміна — 3)

Субспоживач - споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж основного споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Тарифне меню

Тарифне меню - економічний інструмент, який має на меті створення умов та стимулів для оптимізації споживання електричної енергії зі сторони споживача і полягає у формуванні комерційних пропозицій для споживачів, у тому числі різних тарифних планів для різних споживачів, які приймаючи таку пропозицію, отримують механізм для оптимізації власних обсягів та графіків споживання електроенергії (прикладом такої комерційної пропозиції є тарифи, диференційовані за періодами доби)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Технічна перевірка (Всі визначення терміна — 2)

Технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності Кодексу комерційного обліку та відповідним нормативно-технічним документам стану вузла обліку електричної енергії (крім тих його характеристик та властивостей, забезпечення яких покладається на постачальника послуг комерційного обліку) та схеми його підключення, електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки вимірювання, а також з метою виявлення позаоблікових підключень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Технологічні витрати електричної енергії на транспортування електричної енергії електричними мережами (технологічні витрати електричної енергії) (Всі визначення терміна — 3)

Технологічні витрати електричної енергії на транспортування електричної енергії електричними мережами (технологічні витрати електричної енергії) - це сума втрат електричної енергії в елементах мереж, витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій та витрат електричної енергії на плавлення ожеледі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Технологічні електричні мережі (Всі визначення терміна — 2)

Технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі електричні мережі, системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв’язку, що призначені для перетворення, транспортування та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для транспортування електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Точка вимірювання (Всі визначення терміна — 4)

Точка вимірювання - фізична точка (точка підключення лічильника електричної енергії прямого включення, а у разі застосування вимірювальних трансформаторів - точка підключення високовольтної обмотки трансформатора струму) на електричній мережі, в якій вимірюються фізичні параметри електричної енергії (її якісні параметри та рівні електричної потужності) та/або обсягу перетікань електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Точка комерційного обліку (Всі визначення терміна — 4)

Точка комерційного обліку - точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії. Наскільки це можливо, точка комерційного обліку повинна збігатися з точкою вимірювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Точка розподілу електричної енергії

Точка розподілу електричної енергії - межа балансової належності, на якій відбувається розподіл/передача електричної енергії між електроустановками суміжних учасників ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Учасники роздрібного ринку електричної енергії (учасники роздрібного ринку)

Учасники роздрібного ринку електричної енергії (учасники роздрібного ринку) - електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, оператори малих систем розподілу, споживачі, основні споживачі, субспоживачі, виробники електричної енергії, які підпадають під визначення розподіленої генерації, та інші учасники ринку, які надають послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії споживачу, з метою використання ним електричної енергії на власні потреби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Форс-мажорні обставини (Всі визначення терміна — 15)

Форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та яка може бути викликана

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Якість електропостачання

Якість електропостачання - перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018