Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Кодекс від 14.03.2018311

Автоматизована система (Всі визначення терміна — 2)

Автоматизована система (АС) - система, що складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Автоматизована система збору даних та керування лічильниками

Автоматизована система збору даних та керування лічильниками (АСЗД) - автоматизована система, яка складається з підсистеми збору та підсистеми управління та реконфігурації лічильників електричної енергії відповідно до ДСТУ IEC 61968-9

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Автоматизована система постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії

Автоматизована система постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (АС ППКО) - автоматизована система, до складу якої можуть входити декілька систем та програмних продуктів, яка забезпечує автоматизацію одного або кількох процесів вимірювання та/або комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Автоматичний збір результатів вимірювання лічильника

Автоматичний збір результатів вимірювання лічильника - технологія автоматичного формування первинних даних комерційного обліку (зчитування результатів та передача з інтервальних лічильників електричної енергії)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Агрегатор даних комерційного обліку

Агрегатор даних комерційного обліку - функція (роль), яку виконує адміністратор комерційного обліку у процесі агрегації даних комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Агрегація даних

Агрегація даних (агрегація) - упорядкування та об'єднання даних комерційного обліку відповідно до вимог Правил ринку та цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Адміністратор засобів комерційного обліку

Адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі адміністрування детальної бази даних у Датахаб з інформацією про засоби комерційного обліку в точках комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Адміністратор комерційного обліку (Всі визначення терміна — 2)

Адміністратор комерційного обліку (АКО) - юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку та є адміністратором цього Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Адміністратор точок комерційного обліку

Адміністратор точок комерційного обліку (АТКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі адміністрування точок комерційного обліку на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Адміністрування точок комерційного обліку

Адміністрування точок комерційного обліку - процес реєстрації, внесення змін та видалення в базах даних Датахаб ТКО, пов'язаних ЗКО, областей комерційного обліку та сторін

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Багатотарифний лічильник

Багатотарифний лічильник - лічильник електричної енергії, який реєструє значення вимірювання електричної енергії протягом відповідних інтервалів часу дії диференційованого за часом тарифу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Валідація даних комерційного обліку

Валідація даних комерційного обліку (валідація даних) - процедура підтвердження ППКО придатності даних комерційного обліку для подальшої їх обробки АКО в Датахаб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Валідовані дані комерційного обліку

Валідовані дані комерційного обліку (валідовані дані) - набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки комерційного обліку після їх валідації (перевірки, оцінки, заміни тощо), що буде використовуватись для подальшої їх обробки АКО в Датахаб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Візуальне зчитування результатів вимірювання лічильника

Візуальне зчитування результатів вимірювання лічильника - локальне зчитування результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку), яке здійснюється шляхом візуального зчитування показів через інтерфейс користувача лічильника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Встановлення часу годинника

Встановлення часу годинника - регулювання годинника по різниці в часі, яка більше певної межі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Вузол обліку електричної енергії

Вузол обліку електричної енергії (вузол обліку, ВОЕ) - сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, змонтованих та з'єднаних між собою за встановленою схемою з метою забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці вимірювання. Типовий ВОЕ складається з лічильника електричної енергії, трансформатора струму, трансформатора напруги, засобів захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинних кіл струму і напруги та інших допоміжних засобів (тестового блока, перетворювачів імпульсів, блоків живлення тощо); характеристики складових ВОЕ мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії з заданою періодичністю та похибкою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Дані комерційного обліку електричної енергії

Дані комерційного обліку електричної енергії (дані комерційного обліку) - дані, отримані на основі вимірювання або розрахунковим шляхом під час здійснення комерційного обліку електричної енергії, а також дані про стан засобів комерційного обліку, які використовуються для здійснення розрахунків та проведення аналізу на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

День остаточного розрахунку

День остаточного розрахунку - останній день, протягом якого ППКО має право надіслати або виправити надіслані раніше дані, які будуть використовуватися на ринку електричної енергії для цілей остаточних розрахунків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

День попереднього розрахунку

День попереднього розрахунку - останній день, протягом якого ППКО має право надіслати або виправити надіслані раніше дані, які будуть використовуватися на ринку електричної енергії для цілей попередніх розрахунків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Дистанційне зчитування лічильника електричної енергії

Дистанційне зчитування лічильника електричної енергії - зчитування результатів вимірювання лічильника електричної енергії (первинних даних комерційного обліку) уповноваженою стороною з використанням телекомунікаційного інтерфейсу зв'язку та технічних засобів дистанційного зчитування без фізичного доступу до лічильника електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електронне локальне зчитування результатів вимірювання лічильника

Електронне локальне зчитування результатів вимірювання лічильника - локальне зчитування результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку), яке здійснюється шляхом підключення лічильника через комунікаційний інтерфейс до портативного електронного приладу, здатного отримувати і зберігати результати вимірювання та дані про стан лічильника впродовж встановленого періоду часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заінтересована сторона (Всі визначення терміна — 4)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право на дані комерційного обліку електричної енергії, що отримані з конкретної точки комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Засоби вимірювальної техніки (Всі визначення терміна — 3)

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Засоби комерційного обліку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Засоби комерційного обліку електричної енергії (ЗКО, засоби обліку) - узагальнена назва засобів, які використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) як це визначено Кодексом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Ідентифікаційний код (Всі визначення терміна — 2)

Ідентифікаційний код - код у встановленому форматі, який використовується для цілей ідентифікації суб'єкта чи об'єкта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Інтервал вимірювання

Інтервал вимірювання - інтервал часу, протягом якого здійснюється диференційоване за часом (інтервальне) вимірювання електричної енергії. Кожному інтервалу вимірювання відповідає одне значення вимірюваної величини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Інтервал часового ряду

Інтервал часового ряду (ІЧР) - встановлений крок часу для часової послідовності, що містить результати інтервального вимірювання або диференційовані за часом дані комерційного обліку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Інтервальний лічильник

Інтервальний лічильник - лічильник електричної енергії, який вимірює обсяг електричної енергії, формує та відображає результат вимірювання диференційовано за періодами часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Інтерфейс користувача лічильника

Інтерфейс користувача лічильника - людино-машинний комунікаційний інтерфейс, що є частиною лічильника, який дозволяє передавати інформацію між лічильником та людиною-користувачем

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Керування даними

Керування даними - будь-які дії з результатами вимірювання та даними комерційного обліку з метою їх обробки та підготовки для використання у розрахунках на ринку електричної енергії (перевірка достовірності, перетворення, округлення, приведення до комерційної межі, агрегація, профілювання, передача, зберігання тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Київський час (східноєвропейський час)

Київський час (східноєвропейський час) - час другого часового поясу UTC(UA)+2 з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Комерційна межа розподілу

Комерційна межа розподілу (комерційна межа) - точка або сукупність точок розмежування елементів електричної мережі, де відбувається зміна власника електричної енергії на ринку електричної енергії. Комерційна межа вказується в договорі та, як правило, співпадає з межею балансової належності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Комерційний облік електричної енергії (Всі визначення терміна — 4)

Комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Комунікаційний інтерфейс

Комунікаційний інтерфейс - електронний, оптичний, радіо чи інший технічний інтерфейс, що дозволяє передавати інформацію між лічильниками/ВОЕ та зовнішніми пристроями/системами/користувачами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Контрольний огляд засобів комерційного обліку

Контрольний огляд засобів комерційного обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Лічильник електричної енергії

Лічильник електричної енергії (лічильник) - засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювання та реєстрації кількості електричної енергії та, опціонально, величини електричної потужності, параметрів якості електричної енергії та безперервності її розподілу, інших фізичних параметрів електричної енергії в точці вимірювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Локальне зчитування результатів вимірювання лічильника

Локальне зчитування результатів вимірювання лічильника - отримання результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку) безпосередньо на місці його встановлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Національна шкала часу України UTC(UA) UTC(UA)

Національна шкала часу України UTC(UA) (UTC(UA)) - шкала часу, що формується державним первинним еталоном одиниць часу і частоти України та синхронізована з міжнародною шкалою часу - Всесвітнім координованим часом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Неінтервальний лічильник

Неінтервальний лічильник (інтегральний лічильник) - лічильник електричної енергії, який вимірює обсяг електричної енергії, формує та відображає результат вимірювання накопичувальним підсумком від початку вимірювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Область комерційного обліку мережі

Область комерційного обліку мережі (область комерційного обліку, ОКО) - фізична область електричної мережі, що містить електроустановку або сукупність з'єднаних електричними мережами електроустановок, яка визначається за ознакою зобов'язань щодо забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії. Область комерційного обліку мережі обмежується ТКО, що забезпечені лічильниками, які здійснюють вимірювання перетоків електричної енергії, що втікає та витікає з цієї області, як із цілісного об'єкта. Розміри та конфігурації областей комерційного обліку визначаються згідно з методикою, що розробляється АКО

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор даних комерційного обліку

Оператор даних комерційного обліку (ОДКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) із формування та керування даними, зокрема, їх обробки, перевірки, валідації, зберігання, архівування та передачі до АКО валідованих даних комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор електричної мережі

Оператор електричної мережі (ОМ, оператор мережі) - оператор системи передачі, оператор системи розподілу або основний споживач (оператор малої системи розподілу), що надає доступ до електричної мережі через точку комерційного обліку з метою споживання, генерації або обміну електричною енергією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор засобів комерційного обліку

Оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО, оператор лічильника) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) зі встановлення, введення і виведення з експлуатації, технічного обслуговування ЗКО, а також програмного і апаратного забезпечення, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор зчитування даних з лічильників

Оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) із забезпечення зчитування результатів вимірювань та даних про стан з лічильників, контролю якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передачі до ОДКО

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Основні дані Датахаб

Основні дані Датахаб - нормативно-довідкова інформація (далі - НДІ), що зберігається в базах даних Датахаб, необхідна для виконання процедур комерційного обліку. До такої інформації відносяться реєстри учасників ринку, ППКО, областей комерційного обліку, ТКО, пов'язаних з ними, ЗКО та інших елементів тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Параметризація лічильника

Параметризація лічильника - налаштування параметрів лічильника у встановлений виробником спосіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Первинна база даних

Первинна база даних (ПБД) - база даних з результатами вимірювання та даними про стан, що розміщена у вбудованому пристрої пам'яті лічильника (при наявності такого пристрою)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Первинні дані комерційного обліку

Первинні дані комерційного обліку - набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки комерційного обліку, отриманий у результаті зчитування результатів вимірювання лічильника, та їх маркування згідно з визначеними цим Кодексом класифікаторами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Перевірка даних

Перевірка даних - процедура перевірки повноти, точності та достовірності результатів вимірювання та даних комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Період часового ряду даних комерційного обліку електричної енергії

Період часового ряду даних комерційного обліку електричної енергії (період часового ряду) - тривалість часу, до якого відноситься весь набір даних часового ряду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018


вгору