Про затвердження Кодексу системи передачі
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Кодекс, Заява [...] від 14.03.2018309

Аварійна ситуація (Всі визначення терміна — 21)

Аварійна ситуація - можливе або таке, що вже відбувалося, відключення елемента або елементів всередині або поза області регулювання ОСП, що включає елементи системи передачі, електроустановки Користувачів, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні ОСП, а також елементи системи розподілу, якщо вони впливають на операційну безпеку системи передачі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аварійне відключення (Всі визначення терміна — 2)

Аварійне відключення - автоматичне/ручне відключення обладнання (об’єкта електроенергетики) від електричної мережі внаслідок чи для запобігання аварійному режиму роботи або відключення у разі помилкових дій персоналу або пристроїв релейного захисту і автоматики або несанкціонованого втручання сторонніх осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аварійне розвантаження

Аварійне розвантаження - примусове зменшення величини споживаної потужності або потужності, що виробляється, для упередження порушення сталої роботи системи передачі, чи недопущення розвитку аварійної ситуації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аварійний режим роботи

Аварійний режим роботи - технологічне порушення, за якого відхилення хоча б одного з експлуатаційних параметрів, що характеризують роботу системи передачі, виходить за межі операційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аварія на об'єкті електроенергетики (Всі визначення терміна — 2)

Аварія на об’єкті електроенергетики - небезпечна подія техногенного (з конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних причин тощо) чи природного походження, яка спричинила загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до пошкодження, виходу з ладу або руйнування будівель, споруд та обладнання, порушення виробничого або технологічного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу, чи призводить до недовідпуску споживачам електричної енергії на величину 10000 кВт·год і вище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Агрегат перетворювача ПСВН

Агрегат перетворювача ПСВН - агрегат, який містить один або більше перетворювальних мостів, разом з одним або більше перетворювальних трансформаторів, реакторів, контрольно-вимірювальних приладів, основних захисних і комутаційних пристроїв та допоміжне обладнання, якщо воно використовуються для перетворення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Агрегатор

Агрегатор - юридична особа, яка взяла на себе відповідальність за виконання команд ОСП щодо зміни активної та реактивної потужності розподіленої генерації або навантаження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аналіз аварійних ситуацій

Аналіз аварійних ситуацій - комп’ютерне моделювання аварійних ситуацій із переліку аварійних ситуацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Балансова надійність

Балансова надійність - здатність енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію нормативної якості споживачів у кожний момент часу з урахуванням планових та очікуваних позапланових відключень елементів енергосистеми і обмежень на поставки енергоносіїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Балансування енергосистеми

Балансування енергосистеми - це процес постійного підтримання, із заданою точністю, відповідності між сумарним споживанням електричної енергії, яке враховує втрати на її виробництво і передачу, а також експортом електричної енергії, з одного боку, та обсягом виробництва електричної енергії на електростанціях ОЕС України та її імпорту - з другого

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Безпека (Всі визначення терміна — 12)

Безпека - відсутність ризику, пов’язаного з можливістю спричинення шкоди та/або нанесення збитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Блок регулювання

Блок регулювання - частина синхронної області або вся синхронна область, фізично відмежована точками вимірювання на міждержавних перетинах від інших блоків регулювання, що складається з однієї або більше областей регулювання, якою керує один або кілька ОСП, які виконують зобов’язання з регулювання частоти та потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Вбудована система ПСВН

Вбудована система ПСВН - система ПСВН, приєднана в області регулювання, яка не встановлена з метою приєднання одиниці енергоцентру на постійному струмі під час установки, і не встановлена з метою приєднання об’єкта енергоспоживання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Випробування (Всі визначення терміна — 8)

Випробування - підготовлений та впроваджений за відповідною програмою особливий режим роботи обладнання об’єктів електроенергетики для комплексної перевірки роботоспроможності обладнання, параметрів та показників його роботи в експлуатаційних умовах, оцінки впливів обладнання та конфігурації мережі, що випробовується, на роботу ОЕС України та Користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Випробування електроустановок постачальника допоміжних послуг (ПДП) потенційних ПДП

Випробування електроустановок постачальника допоміжних послуг (ПДП) (потенційних ПДП) - випробування, що проводиться з метою підтвердження відповідності кількісних та якісних технічних характеристик роботи обладнання ПДП (потенційних ПДП) вимогам цього Кодексу та інших нормативно-технічних документів щодо надання відповідних допоміжних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування вибору схеми приєднання електроустановки

Вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування вибору схеми приєднання електроустановки - актуальні на час звернення Замовника характеристики та завантаження елементів системи передачі (по елементах) з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання, що мають істотне значення для визначення точки/точок забезпечення потужності з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відключення електроустановки (Всі визначення терміна — 3)

Відключення електроустановки - одноразова дія (технологічна операція), яка виконується автоматичним або ручним способом штатними пристроями (вимикач, роз’єднувач) електричної мережі або електроустановки шляхом роз’єднання сусідніх елементів цієї мережі (установки) без порушення її технологічної цілісності, спрямована на знеструмлення електроустановки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відповідні Оператори

Відповідні Оператори - ОСП та/або ОСР, до системи якого вже приєднані або будуть приєднані генеруюча одиниця, об’єкт енергоспоживання, електрична розподільна мережа чи система ПСВН

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відповідність (достатність) генеруючих потужностей

Відповідність (достатність) генеруючих потужностей - здатність енергосистеми безперервно задовольняти попит на електричну енергію, з параметрами відповідної якості, та потужність з урахуванням запланованих та незапланованих відключень елементів енергосистеми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Відповідність (достатність) пропускної спроможності системи передачі

Відповідність (достатність) пропускної спроможності системи передачі - здатність системи передачі забезпечити передачу електричної енергії з параметрами відповідної якості з вузлів виробництва електричної енергії до вузлів споживання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Врегулювання небалансів

Врегулювання небалансів - узгоджений між ОСП процес, що дозволяє уникнути одночасної активації РВЧ у протилежних напрямках, враховуючи відповідні АСЕ і активований РВЧ, шляхом коригування вхідних даних процесу вторинного регулювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Генеруюча одиниця (Всі визначення терміна — 2)

Генеруюча одиниця - синхронна генеруюча одиниця або одиниця енергоцентру, а також електростанція неблочного типу або електростанція блочного типу, на якій встановлена потужність найбільшого енергоблока не перевищує 20 МВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Графік P-Q

Графік P-Q - характеристика, що описує здатність до вироблення реактивної потужності генеруючою одиницею у рамках зміни активної потужності в точці приєднання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Графік U-Q/Pmax

Графік U-Q/Pmax - профіль, що представляє здатність до вироблення реактивної потужності генеруючою одиницею або системою ПСВН у функції зміни напруги в точці приєднання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Договір про приєднання до системи передачі

Договір про приєднання до системи передачі (договір про приєднання) - письмова домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами у процесі приєднання електроустановок Замовника до системи передачі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Дозвіл на підключення остаточний

Дозвіл на підключення остаточний (ДПО) - повідомлення, видане відповідним Оператором власнику об’єкта електроенергетики, електроустановки якого відповідають технічним умовам і вимогам, про надання дозволу на підключення цих електроустановок до електричних мереж відповідного Оператора та/або участі в наданні ОСП допоміжних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Дозвіл на подачу напруги

Дозвіл на подачу напруги (ДПН) - повідомлення, видане відповідним Оператором власнику генеруючого об’єкта, власнику об’єкта енергоспоживання, ОСР або власнику системи ПСВН перед поданням напруги в їхню внутрішню мережу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Експлуатація обладнання (виробу, системи)

Експлуатація обладнання (виробу, системи) - частина життєвого циклу обладнання, на якому реалізується, підтримується та відновлюється його якість, та який включає використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, транспортування і зберігання від моменту його виготовлення до моменту виведення з експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електричне відхилення часу

Електричне відхилення часу - різниця в часі між синхронним часом і всесвітнім скоординованим часом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Електроустановки інженерного (зовнішнього) забезпечення

Електроустановки інженерного (зовнішнього) забезпечення - електричні мережі (об’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта Замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Енергетична безпека (Всі визначення терміна — 5)

Енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії в необхідному обсязі та належної якості у звичайних умовах, а також під час дії надзвичайних ситуацій внутрішнього чи зовнішнього характеру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Живучість енергосистеми

Живучість енергосистеми - здатність енергосистеми зберігати обмежену працездатність в аварійних ситуаціях, протистояти каскадним аварійним ситуаціям та забезпечувати їх ліквідацію і відновлення енергопостачання споживачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Замовник (Всі визначення терміна — 45)

Замовник - юридична особа (суб’єкт господарювання), яка письмово повідомила ОСП про намір приєднати до системи передачі збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені електроустановки, що призначаються для виробництва або перетворення чи розподілу або споживання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Зміна технічних параметрів (Всі визначення терміна — 3)

Зміна технічних параметрів - збільшення або зменшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки Замовника, що здійснюється з його ініціативи згідно з встановленими правилами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Значний Користувач

Значний Користувач - Користувач, електроустановки якого, знаходяться в оперативному підпорядкуванні ОСП

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Коефіцієнт потужності (Всі визначення терміна — 4)

Коефіцієнт потужності - відношення абсолютного значення активної потужності до повної потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Контрольний вимір (Всі визначення терміна — 2)

Контрольний вимір - система заходів, що забезпечує одночасне (у почасовому вимірі) отримання показів активної та реактивної потужності окремих Користувачів, потужності в окремих вузлах системи передачі та рівнів напруги в характерних точках, а також інших даних щодо схеми електрозабезпечення Користувачів та режиму роботи обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Концентрована енергосистема

Концентрована енергосистема - енергосистема, у межах якої приймається припущення про відсутність обмежень щодо можливості передачі по ЛЕП електричної енергії споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Коригувальна дія (Всі визначення терміна — 3)

Коригувальна дія - будь-який захід, вжитий ОСП з метою підтримання операційної безпеки. Зокрема, коригувальні дії використовуються для виконання критерію N-1 і підтримки меж експлуатаційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Коригувальна дія - будь-який захід, вжитий ОСП з метою підтримання операційної безпеки. Зокрема, коригувальні дії використовуються для виконання критерію N-1 і підтримки меж операційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Користувач системи передачі

Користувач системи передачі (Користувач) - юридична особа, яка відпускає або приймає електричну енергію до/з системи передачі або використовує її для передачі електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Критерій N-1 (Всі визначення терміна — 2)

Критерій N-1 - правило, згідно з яким елементи, що залишаються в роботі в області регулювання ОСП після настання аварійної ситуації з переліку аварійних ситуацій, мають бути здатні адаптуватися до нового робочого режиму, не перевищуючи межі операційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Критерій N-1 - правило, згідно з яким елементи, що залишаються в роботі в області регулювання ОСП після настання аварійної ситуації з переліку аварійних ситуацій, мають бути здатні адаптуватися до нового робочого режиму, не перевищуючи межі експлуатаційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Критерій ймовірності втрати навантаження (LOLE)

Критерій ймовірності втрати навантаження (LOLE) - середня кількість годин на рік, протягом яких очікується дефіцит потужностей, необхідних для покриття попиту на електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Критерій очікуваної непоставленої енергії (EENS)

Критерій очікуваної непоставленої енергії (EENS) - очікувана величина попиту на електричну енергію (МВтЧгод), що не буде забезпечена наявними генеруючими потужностями у визначеному році

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Критична інфраструктура (Всі визначення терміна — 3)

Критична інфраструктура - сукупність об’єктів системи передачі або її частини, що входять до складу ОЕС України, та є необхідними для забезпечення життєво важливих для суспільства функцій, охорони здоров’я, безпеки та добробуту населення, виведення з ладу або руйнування яких матиме суттєвий вплив на національну безпеку та оборону, навколишнє природне середовище та може призвести до значних фінансових збитків і людських жертв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Максимальна пропускна здатність ПСВН за активною потужністю (Pmax)

Максимальна пропускна здатність ПСВН за активною потужністю (Pmax) - максимальна безперервна активна потужність, якою система ПСВН може обмінюватися з мережею в кожній точці приєднання за погодженням між відповідним Оператором і власником системи ПСВН

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Максимальний струм системи ПСВН

Максимальний струм системи ПСВН - найвищий фазний струм, пов’язаний з робочою точкою всередині графіка U-Q/Pmax перетворювальної підстанції ПСВН в умовах максимальної пропускної здатності ПСВН за активною потужністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Межа балансової належності (Всі визначення терміна — 4)

Межа балансової належності - це лінія майнового поділу електричних мереж між юридичними сторонами, позначена на схемі електричних мереж і зафіксована спільним актом розмежування балансової належності (господарського відання) та/або експлуатаційної відповідальності між сторонами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Межі операційної безпеки

Межі операційної безпеки - гранично допустимі показники параметрів роботи ОЕС України та її окремих складових частин (електричні станції, система передачі та системи розподілу), що відрізняють надзвичайні ситуації від нормальних режимів її функціонування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018


вгору