Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила, Договір [...] від 14.03.2018308

Акцепт заявки на торги на ВДР

Акцепт заявки на торги на ВДР - прийняття пропозиції продати або купити обсяг електричної енергії в межах та на умовах, зазначених у заявці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Акцепт заявки на торги на внутрішньодобовому ринку

Акцепт заявки на торги на внутрішньодобовому ринку (акцепт заявки на торги ВДР) - прийняття пропозиції продати або купити обсяг електричної енергії в межах та на умовах, зазначених у заявці на торги на внутрішньодобовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Алгоритм РДН

Алгоритм РДН - алгоритм визначення ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії, що реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції та для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії є сумісним з алгоритмом цінового об’єднання регіонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Алгоритм ринку «на добу наперед»

Алгоритм ринку «на добу наперед» (алгоритм РДН) - алгоритм, який реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і, для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії, є сумісним з алгоритмом цінового об’єднання регіонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Аудит РДН та ВДР

Аудит РДН та ВДР - аудит, що встановлює, чи дотримані і якою мірою дотримані положення цих Правил у межах періоду, якого стосується аудит

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Аудит ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку

Аудит ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку (аудит РДН і ВДР) - перевірка відповідності роботи ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку цим Правилам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Веб-сайт оператора ринку

Веб-сайт оператора ринку (веб-сайт ОР) - електронний інформаційний ресурс у мережі Інтернет (www…), створений ОР для розкриття та поширення інформації щодо функціонування ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Гранична ціна продажу електричної енергії на РДН та ВДР (гранична ціна)

Гранична ціна продажу електричної енергії на РДН та ВДР (далі - гранична ціна) - ціна, що розрахована згідно з цими Правилами, що може бути запропонована учасником РДН/ВДР у заявці для продажу на РДН та ВДР у відповідний період доби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Доба постачання (Всі визначення терміна — 2)

Доба постачання - доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів на РДН/ВДР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Доба постачання - доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів ринку «на добу наперед» і торгів внутрішньодобового ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Додаткова сесія торгів на РДН

Додаткова сесія торгів на РДН - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для тих розрахункових періодів доби постачання, щодо яких не були визначені результати торгів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Додаткова сесія торгів ринку «на добу наперед»

Додаткова сесія торгів ринку «на добу наперед» (додаткова сесія торгів РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для тих розрахункових періодів доби постачання, щодо яких не були визначені результати торгів ринку «на добу наперед»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заявка на торги

Заявка на торги - оформлена учасником РДН та/або ВДР пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання на торгах на РДН/ВДР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Заявка на торги на внутрішньодобовому ринку

Заявка на торги на внутрішньодобовому ринку (заявка на торги ВДР) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах на внутрішньодобовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заявка на торги ринку «на добу наперед»

Заявка на торги ринку «на добу наперед» (заявка на торги РДН) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах ринку «на добу наперед»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заявки

Заявки - заявки на торги на внутрішньодобовому ринку та/або заявки на торги ринку «на добу наперед»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заявник (Всі визначення терміна — 127)

Заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь на РДН та/або на ВДР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Зона (Всі визначення терміна — 13)

Зона - визначена оператором системи передачі відповідно до Правил ринку частина об’єднаної енергетичної системи України, у межах якої фізичні потоки електричної енергії можуть проходити без обмежень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН та ВДР

Максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН та ВДР - граничний обсяг електричної енергії, що може бути запропонований учасником РДН/ВДР для продажу на РДН та ВДР для доби постачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку

Максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку - гранична межа обсягу електричної енергії, що може бути запропонований учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для продажу на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку у добі постачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Оператор ринку (Всі визначення терміна — 5)

Оператор ринку - юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Програмне забезпечення ОР

Програмне забезпечення ОР - електронна система, що використовується ОР для автоматизації процесу організації, проведення та визначення результатів торгів на РДН та/або торгів на ВДР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Програмне забезпечення оператора ринку

Програмне забезпечення оператора ринку - електронна система, що використовується оператором ринку для автоматизації процесу організації, проведення та визначення результатів торгів ринку «на добу наперед» та/або торгів на внутрішньодобовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Рахунок Ескроу

Рахунок Ескроу - рахунок, відкритий учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку у визначеному оператором ринку уповноваженому банку для акумулювання коштів, що використовуватимуться оператором ринку (бенефіціаром) для розрахунку за куплену на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Рахунок ескроу

Рахунок ескроу - рахунок, відкритий учасником РДН/ВДР у визначеному ОР уповноваженому банку для акумулювання коштів, що ОР (бенефіціар) використовує для розрахунку за куплену на РДН та ВДР електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Розрахунковий період (Всі визначення терміна — 25)

Розрахунковий період - мінімальний відрізок часу, щодо якого визначаються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР (60 хвилин)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Розрахунковий період - мінімальний відрізок часу, щодо якого визначається ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку (60 хвилин)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Технічне обслуговування системи

Технічне обслуговування системи - роботи з технічного обслуговування та оновлення програмного забезпечення ОР, під час яких програмне забезпечення ОР є недоступним

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Торги на ВДР

Торги на ВДР - процес визначення обсягів та цін на електричну енергію для розрахункових періодів доби постачання після завершення торгів на РДН та впродовж доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на ВДР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Торги на внутрішньодобовому ринку

Торги на внутрішньодобовому ринку (торги ВДР) - процес визначення обсягів та цін на електричну енергію для операційних періодів доби постачання після завершення торгів на ринку «на добу наперед» та впродовж доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Торги на РДН

Торги на РДН - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для розрахункових періодів доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на РДН

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Торги на ринку «на добу наперед»

Торги на ринку «на добу наперед» (торги РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для операційних періодів доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018

Торгова зона (Всі визначення терміна — 3)

Торгова зона - зона, визначена відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетик та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі - Правила ринку)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Уповноважена особа учасника РДН/ВДР

Уповноважена особа учасника РДН/ВДР - працівник учасника РДН/ВДР, уповноважений на здійснення операцій на РДН/ВДР, підписання відповідних документів, передбачених цими Правилами, та повідомлений ОР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Учасник РДН/ВДР

Учасник РДН/ВДР - учасник ринку, який уклав з ОР договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у порядку, установленому цими Правилами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2019

Учасник ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку

Учасник ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку (учасник РДН/ВДР) - учасник ринку, який уклав з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку у порядку, установленому цими Правилами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2018


вгору