Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Журнал, Акт від 29.12.2017148

Виплати, пов'язані з оплатою праці (Всі визначення терміна — 4)

Виплати, пов'язані з оплатою праці - виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Відокремлені підрозділи (Всі визначення терміна — 5)

Відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.02.2019

Готівка (Всі визначення терміна — 6)

Готівка - грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є платіжними засобами)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Готівкова виручка (готівка)

Готівкова виручка (готівка) - сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Готівкові розрахунки (Всі визначення терміна — 4)

Готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Депонована заробітна плата (Всі визначення терміна — 3)

Депонована заробітна плата - готівка, одержана суб'єктами господарювання для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачена в установлений строк окремим фізичним особам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (Всі визначення терміна — 2)

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Каса (Всі визначення терміна — 2)

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Касова книга (Всі визначення терміна — 3)

Касова книга - документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Касовий ордер (Всі визначення терміна — 2)

Касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Касові документи (Всі визначення терміна — 3)

Касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Касові операції (Всі визначення терміна — 8)

Касові операції - операції суб'єктів господарювання між собою та з фізичними особами, пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Книга обліку (Всі визначення терміна — 4)

Книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки

Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки - книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Книга обліку доходів і витрат (Всі визначення терміна — 3)

Книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів (Всі визначення терміна — 2)

Книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат/книг обліку доходів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат/книг обліку доходів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Ліміт залишку готівки в касі (Всі визначення терміна — 4)

Ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Операційний час (Всі визначення терміна — 9)

Операційний час - частина операційного дня банку або іншої установи - учасника платіжних систем, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою - учасником платіжних систем самостійно та закріплюється в його внутрішніх актах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Оприбуткування готівки (Всі визначення терміна — 4)

Оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017

Оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2018

Фізична особа (Всі визначення терміна — 9)

Фізична особа - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка не здійснює підприємницької діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.12.2017


вгору