Виробник (Все определения термина — 44)

Виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб’єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника – резидента України, який виконує всі функції, визначені цим Порядком стосовно виробника

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Вузол (Все определения термина — 8)

Вузол - елемент конструкції КТЗ, тип якого може бути затверджений окремо, але тільки стосовно одного чи декількох визначених типів КТЗ

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Затвердження типу (Все определения термина — 2)

Затвердження типу - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Індивідуальне затвердження

Індивідуальне затвердження - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Інформаційна підшивка

Інформаційна підшивка - комплект документів, який містить інформаційний документ, а також необхідні таблиці, графіки, характеристики, схеми, кресленики, фотографії тощо, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Інформаційний документ (Все определения термина — 2)

Інформаційний документ - документ, який містить інформацію щодо КТЗ і складений відповідно до вимог додатка 3 до цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Інформаційний пакет документів

Інформаційний пакет документів - комплект документів, який містить інформаційну підшивку, а також документи окремих затверджень, протоколи випробувань та інші документи, що їх додають до інформаційної підшивки уповноважений орган або технічні служби під час виконання своїх функцій, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Компетентний орган (Все определения термина — 32)

Компетентний орган - Міністерство інфраструктури України

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Компетентний орган іншої Договірної Сторони Угоди

Компетентний орган іншої Договірної Сторони Угоди - орган, призначений урядом іншої, ніж Україна, держави як Договірна Сторона забезпечувати виконання її обов'язків згідно з положеннями Угоди

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Компонент (Все определения термина — 4)

Компонент - обладнання, тип якого може бути затверджений окремо без відношення до певного типу КТЗ

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

КТЗ

КТЗ - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Об'єктивні докази відповідності продукції

Об'єктивні докази відповідності продукції - документально оформлені результати робіт з оцінювання відповідності: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звіти про випробовування, документи щодо підтвердження відповідності виробництва, матеріали інформаційних документів, підшивок, акти експертизи документів та ідентифікації зразків тощо

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Окреме затвердження

Окреме затвердження - комплект документів, за допомогою якого підтверджують, що тип продукції відповідає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Переобладнання

Переобладнання - зміни типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції КТЗ, що порушують чи можуть порушити відповідність цього КТЗ вимогам нормативних документів щодо безпечності конструкції, наприклад, зміни: повної маси та її розподілу по осях; центру мас; типу двигуна, його маси і потужності; колісної бази чи колісної формули; конструкції систем світлової сигналізації, гальмового і рульового керування та трансмісії; зовнішньої поверхні кузова; захисних пристроїв; установки кабіни, кузова чи їхніх деталей; спеціального обладнання і номерних агрегатів тощо, не передбачених нормативно-технічною документацією на такий КТЗ

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Поетапне затвердження типу (Все определения термина — 2)

Поетапне затвердження типу - сукупність послідовних процедур, за допомогою яких уповноважені органи, що виконують процедури затвердження типу, підтверджують, що незавершений або завершений тип КТЗ відповідає необхідному, залежно від етапу завершеності, переліку вимог цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Продукція (Все определения термина — 14)

Продукція - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкілля та енергоощадність

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Сертифікат відповідності (Все определения термина — 16)

Сертифікат відповідності - документ, яким виробник підтверджує, що окремо взятий КТЗ або партія обладнання відповідають затвердженому типу

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження

Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партія обладнання, які не мають сертифіката типу, відповідають вимогам цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Сертифікат типу (Все определения термина — 8)

Сертифікат типу - документ, яким уповноважений орган підтверджує, що тип продукції затверджено відповідно до вимог технічних приписів, визначених цим Порядком

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Система (Все определения термина — 9)

Система - сукупність елементів конструкції КТЗ, призначених для виконання заданих функцій

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Технічна служба (Все определения термина — 2)

Технічна служба - визначений компетентним органом, акредитований в установленому законодавством порядку та нотифікований ООН орган з оцінки відповідності, якому доручено виконувати випробовування та/або інспектування продукції та/або перевірки відповідності виробництва

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Технічні приписи

Технічні приписи - єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правові акти, технічні регламенти, національні стандарти, нормативні документи, технічні вимоги, що стосуються певних категорій КТЗ чи обладнання

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ (Все определения термина — 2)

Тип КТЗ - сукупність КТЗ певної категорії, які не відрізняються один від одного за істотними ознаками, наведеними в розділі II додатка 1 до цього Порядку, може мати варіанти і версії. Тип стосовно певної властивості або системи КТЗ визначають згідно з нормативним документом, який містить технічні приписи до них

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ базовий

Тип КТЗ базовий - завершений або незавершений тип КТЗ, що використовують на початковому етапі процедури поетапного затвердження типу

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ завершений

Тип КТЗ завершений - тип КТЗ, стосовно якого не потрібно виконувати додаткові етапи процедури затвердження для підтвердження відповідності всім необхідним вимогам цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ кінцевої серії

Тип КТЗ кінцевої серії - тип КТЗ, сертифікат якого був чинним на момент виготовлення або ввезення на митну територію України з метою вільного обігу, але втратив чинність до моменту реєстрації КТЗ через запровадження нових вимог технічних приписів, відповідність яким виробник не має наміру чи не може забезпечити через особливості конструкції КТЗ цього типу

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ незавершений

Тип КТЗ незавершений - тип КТЗ, у процесі поетапного затвердження якого потрібно виконати додатково не менше одного (завершального) етапу виготовлення та підтвердження відповідності вимогам цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип КТЗ поетапно завершений

Тип КТЗ поетапно завершений - тип КТЗ, що пройшов процедуру поетапного затвердження типу та відповідає вимогам цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Тип обладнання

Тип обладнання - сукупність обладнання, яке не відрізняється одне від одного за суттєвими ознаками, наведеними в розділі ІV додатка 1 до цього Порядку

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017

Уповноважений орган (Все определения термина — 20)

Уповноважений орган - визначений компетентним органом орган із сертифікації, акредитований відповідно до законодавства України і нотифікований ООН згідно з Угодою, який видає сертифікати типу та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження

Найти определение термина в тексте документа от 08.08.2017


вверх