Про затвердження Кодексу газотранспортної системи
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление от 30.09.20152493

Адміністратор аукціонної платформи (Все определения термина — 2)

Адміністратор аукціонної платформи - підприємство, яке здійснює управління аукціонною платформою та організовує і забезпечує проведення на ній аукціонів розподілу потужностей у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з’єднаннях.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Адміністрування

Адміністрування - внесення оператором газотранспортної системи відомостей про перехід права власності на природний газ від одного замовника послуг транспортування до іншого замовника послуг транспортування на віртуальній торговій точці

Найти определение термина в тексте документа от 07.05.2017

Алокаційний алгоритм

Алокаційний алгоритм - механізм розподілення між постачальниками обсягів постачання природного газу на одну точку комерційного обліку споживача, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді

Найти определение термина в тексте документа от 20.04.2019

Алокація (Все определения термина — 4)

Алокація - обсяг природного газу, віднесений оператором газотранспортної системи в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Алокація - підтвердження поділу за певний розрахунковий період фактичного обсягу (об’єму) природного газу, поданого для транспортування в точку входу або відібраного з точки виходу, між замовниками послуги транспортування, у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів), що здійснюється відповідно до вимог розділу ХІІ цього Кодексу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Аукціонна надбавка

Аукціонна надбавка - різниця між ціною в останньому раунді аукціону і стартовою ціною за одиницю потужності.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Аукціонна платформа (Все определения термина — 2)

Аукціонна платформа - інформаційна система в мережі Інтернет, що включає апаратне та програмне забезпечення і використовується для проведення аукціонів відповідно до вимог розділу ХІХ цього Кодексу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Аукціонна премія

Аукціонна премія - грошові кошти, які підлягають сплаті учасником аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, на користь оператора газотранспортної системи.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Аукціонне зобов'язання

Аукціонне зобов’язання - безвідклична, безумовна банківська гарантія, видана відповідно до вимог чинного законодавства України, яка надається оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов’язань щодо оплати аукціонної премії.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Аукціонний внесок

Аукціонний внесок - грошові кошти, які надаються оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов’язань щодо оплати аукціонної премії.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Базова ціна газу (Все определения термина — 2)

Базова ціна газу  - ціна природного газу, яка формується протягом розрахункового періоду оператором газотранспортної системи на основі витрат на закупівлю, транспортування та зберігання природного газу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Базова ціна газу (далі - БЦГ) - ціна природного газу, яка формується протягом розрахункового періоду оператором газотранспортної системи на основі витрат на закупівлю, транспортування та зберігання природного газу та розміщується оператором газотранспортної системи на власному веб-сайті щомісяця у строк до 10-го числа поточного місяця

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Балансування системи

Балансування системи - діяльність, яка здійснюється оператором газотранспортної системи в рамках надання послуг транспортування, що полягає у врівноваженні попиту та пропозиції природного газу у газотранспортній системі, що охоплює фізичне балансування та комерційне балансування.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Банківська гарантія (Все определения термина — 5)

Банківська гарантія - вид забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед оператором газотранспортної системи на його першу вимогу сплатити кошти за замовника послуг транспортування в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов’язань перед оператором газотранспортної системи за договором транспортування природного газу. Банківська гарантія є належним фінансовим забезпеченням для цілей цього Кодексу, якщо вона є безвідкличною, непередаваною та безумовною

Найти определение термина в тексте документа от 07.05.2017

Великий ціновий крок

Великий ціновий крок - встановлена оператором газотранспортної системи величина, на розмір якої в процесі проведення аукціону підвищується стартова ціна даного аукціону в кожному наступному раунді торгів аукціону.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Вища теплота згоряння

Вища теплота згоряння - кількість теплоти, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу, за умови, що реакція відбувається при постійному тиску; крім води, продукти згоряння знаходяться в газовому стані; вода, що виникає в процесі горіння, конденсується; всі продукти згоряння (у газоподібному стані та вода в рідинному стані) доводяться до тієї самої температури, яку мають субстрати.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Відбір/споживання/подача, що вимірюється щодобово

Відбір/споживання/подача, що вимірюється щодобово - обсяг природного газу, облік якого здійснюється комерційним вузлом обліку природного газу в установленому порядку, обладнаним системою дистанційної передачі даних

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Відбір/споживання/подача, що не вимірюється щодобово

Відбір/споживання/подача, що не вимірюється щодобово - обсяг природного газу, облік якого здійснюється комерційним вузлом обліку природного газу (у тому числі обладнаним обчислювачем/коректором), який не обладнаний системою дистанційної передачі даних

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Відчуження потужності

Відчуження потужності - відчуження договірної потужності між двома замовниками послуг транспортування в межах газотранспортної системи.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Вільна потужність (Все определения термина — 2)

Вільна потужність - частина технічної потужності газотранспортної системи, право користування якою не надане замовникам послуг транспортування або не реалізоване замовником послуг транспортування згідно з договором транспортування природного газу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Віртуальна торгова точка

Віртуальна торгова точка (віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу) - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, у якій замовники послуг транспортування можуть здійснювати передачу природного газу, поданого до газотранспортної системи, на щоденній основі згідно з вимогами цього Кодексу

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Віртуальна точка

Віртуальна точка - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, в якій об’єднуються одна чи більше фізичних точок з фізичним розташуванням.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Віртуальна точка на міждержавному з'єднанні

Віртуальна точка на міждержавному з’єднанні - віртуальна точка входу/виходу, яка об’єднує дві чи більше фізичні точки входу/виходу до/з газотранспортної системи на міждержавному з’єднанні з однією сусідньою країною

Найти определение термина в тексте документа от 07.05.2017

Віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу

Віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу, - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, на якій відбувається передача природного газу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Газова біржа

Газова біржа - товарна біржа (торгова платформа), що створена і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та з дотримання вимог, встановлених Законом України «Про ринок природного газу», цим Кодексом

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газова доба (Все определения термина — 3)

Газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Газова доба (D) - газова доба, в якій здійснюється надання послуг транспортування природного газу

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газова доба (D+1)

Газова доба (D+1) - газова доба, наступна за газовою добою (D)

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газова доба (D-1)

Газова доба (D-1) - газова доба, що передує газовій добі (D)

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газовидобувне підприємство (Все определения термина — 2)

Газовидобувне підприємство - суб’єкт господарювання, що займається видобутком (виробництвом) природного газу, у тому числі виробник біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Газовий місяць (Все определения термина — 2)

Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця.

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Газовий місяць (М)

Газовий місяць (М) - газовий місяць, в якому здійснюється надання послуг транспортування природного газу

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газовий місяць (М+1)

Газовий місяць (М+1) - газовий місяць, наступний за газовим місяцем (М)

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газовий місяць (М-1)

Газовий місяць (М-1) - газовий місяць, що передує газовому місяцю (М)

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Газовий рік (Все определения термина — 3)

Газовий рік - період часу, який розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Газорозподільна зона

Газорозподільна зона - територія ліцензованої діяльності оператора газорозподільної системи;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Гарантована потужність

Гарантована потужність - потужність газотранспортної системи, яка надається замовнику з гарантією реалізації права її користування протягом періоду надання послуг транспортування природного газу;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Диспетчерська служба (Все определения термина — 4)

Диспетчерська служба - підрозділ оператора газотранспортної системи, який здійснює оперативно-диспетчерське керування газотранспортною системою;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Договір приєднання (Все определения термина — 3)

Договір приєднання - договір між оператором газотранспортної системи та замовником про приєднання об’єктів замовника до газотранспортної системи;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Договір транспортування (Все определения термина — 2)

Договір транспортування - договір, укладений між оператором газотранспортної системи та замовником послуг транспортування природного газу на основі типового договору транспортування природного газу, затвердженого Регулятором, згідно з яким оператор газотранспортної системи надає замовнику одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу (замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу, послуга балансування) на період та умовах, визначених у такому договорі, а замовник послуг транспортування оплачує оператору газотранспортної системи вартість отриманих послуг (послуги);

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Договір транспортування - договір, укладений між оператором газотранспортної системи та замовником послуг транспортування природного газу на основі типового договору транспортування природного газу, затвердженого Регулятором, згідно з яким оператор газотранспортної системи надає замовнику одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу на період та умовах, визначених у такому договорі, а замовник послуг транспортування оплачує оператору газотранспортної системи вартість отриманих послуг (послуги)

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Договірні перевантаження

Договірні перевантаження - перевищення попиту на послуги із транспортування природного газу з гарантією реалізації права користування потужністю над обсягом технічної потужності;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Електронний аукціон розподілу потужності

Електронний аукціон розподілу потужності - конкурсна процедура, що проводиться на аукціонній платформі, в рамках якої здійснюється правочин щодо розподілення доступу до потужності у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з’єднаннях між учасниками аукціону;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Замовник послуг зберігання

Замовник послуг зберігання - юридична особа або фізична особа -підприємець, яка на підставі договору з оператором газосховища замовляє надання послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Замовник послуг транспортування (Все определения термина — 2)

Замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа -підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу (замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу, послуга балансування);

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Замовник приєднання

Замовник приєднання - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка бажає приєднати свої об’єкти до газотранспортної системи;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Запас газу в газопроводах

Запас газу в газопроводах - обсяг природного газу, який перебуває в газопроводі;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016

Засоби дистанційної передачі даних (Все определения термина — 2)

Засоби дистанційної передачі даних - засоби, встановлені (організовані) в установленому порядку на комерційному ВОГ, які забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених ВОГ з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи, суміжного газовидобувного підприємства

Найти определение термина в тексте документа от 01.08.2018

Зовнішнє газопостачання

Зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

Найти определение термина в тексте документа от 06.05.2016


вверх