Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Відбіркова комісія (Все определения термина — 2)

Відбіркова комісія - структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Вступне випробування (Все определения термина — 12)

Вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Вступний іспит (Все определения термина — 7)

Вступний іспит - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Вступник (Все определения термина — 10)

Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Єдина державна електронна база з питань освіти (Все определения термина — 10)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Конкурсний бал (Все определения термина — 12)

Конкурсний бал - сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Конкурсний предмет (Все определения термина — 11)

Конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Право на зарахування за квотами (Все определения термина — 7)

Право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Умов;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Право першочергового зарахування (Все определения термина — 4)

Право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Рейтинговий список вступників (Все определения термина — 11)

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Співбесіда (Все определения термина — 9)

Співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Творчий конкурс (Все определения термина — 9)

Творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Технічна помилка (Все определения термина — 16)

Технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016

Фахове випробування (Все определения термина — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Найти определение термина в тексте документа от 15.07.2016