Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету) - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Відмовлено закладом освіти

Відмовлено закладом освіти - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Відраховано

Відраховано - вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Включено до наказу

Включено до наказу - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Допущено до конкурсу

Допущено до конкурсу - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)

Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету) - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Зареєстровано в Єдиній базі

Зареєстровано в Єдиній базі - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Зареєстровано у закладі освіти

Зареєстровано у закладі освіти - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

Заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Особистий електронний кабінет вступника (Все определения термина — 6)

Особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Потребує уточнення вступником

Потребує уточнення вступником - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету) - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Скасовано вступником

Скасовано вступником - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю) - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Скасовано закладом освіти

Скасовано закладом освіти - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Статус електронної заяви (Все определения термина — 6)

Статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018

Умови прийому (Все определения термина — 2)

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, та Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264

Найти определение термина в тексте документа от 23.04.2018


вверх