Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Активна кислотність молока

Активна кислотність молока — концентрація вільних іонів водню, виражається величиною рН.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Білок

Білок — комплекс фракцій казеїну або (та) сироваткових білків молока.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Бринза

Бринза — кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням молока заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної або кислотно-сичужної коагуляції білка.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Варенець

Варенець — кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пряженого чи стерилізованого молока чистими культурами термофільного молочнокислого стрептокока Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. До складу закваски допускається додавання молочнокислої палички.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Ветеринарне та епізоотичне благополуччя (Все определения термина — 3)

Ветеринарне та епізоотичне благополуччя — оптимальні умови для життя тварин, що запобігають захворюванню та шкідливому впливу факторів довкілля на їх здоров'я і продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Ветеринарні документи (Все определения термина — 9)

Ветеринарні документи — документи, видані спеціалістами державних установ ветеринарної медицини, про стан здоров'я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Вільний продаж молока (Все определения термина — 2)

Вільний продаж молока — форма реалізації молока, яку здійснюють на ринку.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Гранична кислотність молока

Гранична кислотність молока — максимально допустима кислотність, при якій молоко приймається від здавальників або допускається до продажу на ринку.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Денатурація

Денатурація — надання продукту невластивого кольору, запаху або смаку нешкідливими речовинами (кава, трав'яне борошно тощо) з метою запобігання його подальшому використанню для споживання людиною.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Експертний висновок (Все определения термина — 7)

Експертний висновок — висновок, що засвідчує якість і безпеку продукції тваринного та рослинного походження й видається державними лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринку після проведення ветеринарно-санітарної експертизи.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Жир

Жир — комплекс ліпідів, вільних жирних кислот і розчинних у гліцеридній фазі супутніх речовин.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Загальна (титрована) кислотність молока

Загальна (титрована) кислотність молока — визначається титруванням, виражається в градусах Тернера (град. Т).

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Збірне молоко

Збірне молоко — молоко, отримане від декількох тварин.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Знежирене молоко

Знежирене молоко — частина молока, яку одержують після відокремлення вершків.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Знезараження (знешкодження) (Все определения термина — 2)

Знезараження (знешкодження) — технологічна обробка молочних продуктів (пастеризація, стерилізація), що забезпечує їх безпечність для людей і тварин та охорону довкілля.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Знищення (Все определения термина — 7)

Знищення — механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Кефір

Кефір — кисломолочний продукт змішаного молочнокислого та спиртового бродіння, який виробляють сквашуванням молока кефірними грибками, симбіотичною кефірною закваскою або заквашувальним препаратом.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Кисломолочний сир

Кисломолочний сир — кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної, кислотно-сичужної або термокислотної коагуляції білка, без додавання компонентів немолочного походження.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Кумис

Кумис — кисломолочний продукт змішаного бродіння, який виробляють сквашуванням кобилячого чи коров'ячого молока симбіотичною закваскою, яка містить дріжджі, термофільні молочнокислі палички видів Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus. Уміст дріжджів у готовому продукті в кінці терміну придатності не менше 104 колонієутворювальних одиниць в 1 г продукту (далі — КУО/г).

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Масло вершкове (Все определения термина — 2)

Масло вершкове — масло, що виробляється з вершків та компонентів молока і має специфічні смак, запах та пластичну консистенцію.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Масло топлене

Масло топлене — масло з масовою часткою жиру не менше 99%, отримане з вершкового масла, підсирного масла, вершків, масла-сирцю, з видаленням вологи та інших, окрім жиру, твердих речовин.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Молоко

Молоко — продукт нормальної фізіологічної секреції молочних залоз молочних тварин, одержаний за одне чи кілька доїнь, без додання до нього інших добавок або вилучення певних складників.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Молочний продукт

Молочний продукт — продукт, одержаний з молока, який може містити харчові добавки, необхідні для його виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складників молока.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Неґатункове молоко

Неґатункове молоко — молоко, яке за фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості не відповідає вищому, першому або другому ґатункам.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Пастеризація молока

Пастеризація молока — теплова обробка за температури понад 65 град. С з відповідним витримуванням, що дає негативну реакцію на пероксидазний тест.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Показники безпеки продовольчої продукції

Показники безпеки продовольчої продукції — науково обґрунтовані показники вмісту (граничнодопустимі межі впливу) у зазначеній продукції шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров'я людини.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Продукт кисломолочний

Продукт кисломолочний — молочний продукт, відновлений, рекомбінований, який виробляють ферментацією молока (маслянки, сироватки) спеціальними мікроорганізмами.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Промислова переробка

Промислова переробка (промпереробка) — виробництво на молокопереробному підприємстві молока та молочних продуктів тощо відповідно до нормативно-технічних актів.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Пряжене молоко

Пряжене молоко — молоко, оброблене за температури понад 95 град. С з витримуванням, яке має специфічні смак, колір і аромат.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Реалізація молока за прямими зв'язками (Все определения термина — 2)

Реалізація молока за прямими зв'язками — реалізація молока за договорами молокопереробним підприємствам через заготівельні пункти або безпосередньо підприємствам громадського харчування тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Ряжанка

Ряжанка — кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пряженого молока чистими культурами термофільного молочнокислого стрептокока Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Сире молоко (сирі вершки)

Сире молоко (сирі вершки) — молоко (вершки), яке не піддавали тепловій обробці.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Сквашування

Сквашування — процес, протягом якого змінюється кислотність молока і утворюється згусток.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Суха речовина

Суха речовина — зневоднена частка продукту, одержана висушуванням за температури (102+-2) град. С до постійної маси.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ)

Сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ) — суха речовина без жиру.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA

Утилізація (Все определения термина — 4)

Утилізація — використання продукції як вторинного матеріалу чи енергетичного ресурсу після знезараження.

Найти определение термина в тексте документа от 08.10.2012, UA