Аварійна ситуація (Все определения термина — 21)

Аварійна ситуація - обставина, не передбачена планом проведення водолазного спуску, внаслідок якої виникає загроза здоров’ю чи життю водолаза, який перебуває під водою, псування водолазного спорядження або іншого майна

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Аварійний водолаз (Все определения термина — 2)

Аварійний водолаз - водолаз, який, перебуваючи під водою, опинився в умовах, що створюють безпосередню загрозу його здоров’ю чи життю або не дозволяють йому продовжувати спуск (роботу), або здійснювати нормальний підйом на поверхню

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Аварійний запас повітря

Аварійний запас повітря - запас повітря в балоні (балонах) водолазного апарата, призначений для створення безпечних умов підйому водолаза на поверхню дихання в ситуаціях, пов’язаних із припиненням постачання повітря шлангом з поверхні

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолаз (Все определения термина — 2)

Водолаз - спеціаліст, допущений до спусків під воду відповідно до вимог чинного законодавства, що вміє виконувати роботи під водою у водолазному спорядженні відповідно до присвоєної кваліфікації

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазна альтанка (Все определения термина — 2)

Водолазна альтанка - конструкція з механічним або ручним спуско-підйомним пристроєм, призначена для розміщення водолаза під час занурення і підйому або виконання ним підводних робіт

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазна барокамера

Водолазна барокамера - міцна, герметична ємність, призначена для розміщення в ній людей під підвищеним тиском газового середовища, забезпечена засобами регулювання перепаду тиску між внутрішніми (жилими) відсіками конструкції і навколишнім середовищем, а також системою життєзабезпечення та іншими системами і пристроями

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазна справа (Все определения термина — 2)

Водолазна справа - галузь наукової, технічної та практичної діяльності людей, що охоплює всі питання, пов’язані із зануренням людини під воду у водолазному спорядженні, виконання водолазних робіт і заходів із забезпечення їхньої безпеки

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазна техніка (Все определения термина — 2)

Водолазна техніка - загальна назва водолазного спорядження і технічних засобів, призначених для забезпечення водолазних спусків, роботи водолазів під водою, підйому їх на поверхню або для забезпечення перебування під підвищеним тиском

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне майно (Все определения термина — 2)

Водолазне майно - вироби водолазної техніки, вимірювальних приладів і витратних матеріалів, необхідних для проведення водолазних спусків і підтримки водолазної техніки в експлуатаційному стані

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне спорядження (Все определения термина — 2)

Водолазне спорядження - комплект пристроїв і виробів, що надягає водолаз, які закріплюються на ньому та забезпечують його життєдіяльність під тиском навколишнього водного і газового середовища

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне спорядження автономне

Водолазне спорядження автономне - комплект водолазного спорядження, що забезпечує вільне пересування під водою способом ходіння і плавання, у якому весь запас повітря або іншої газової дихальної суміші для дихання водолаза втримується тільки в балонах апарата

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне спорядження вентильоване

Водолазне спорядження вентильоване - спорядження, в якому повітря або інша газова дихальна суміш подаються водолазу постійним потоком у газовий обсяг скафандра (шолом та водолазну сорочку, тільки шолом або бенд-маску), де змішуються з продуктами дихання водолаза і періодично вентилюються самим водолазом або в автоматичному режимі

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне спорядження з відкритою схемою дихання (Все определения термина — 2)

Водолазне спорядження з відкритою схемою дихання - спорядження, в якому повітря або інша газова дихальна суміш подаються в момент здійснення водолазом вдиху, а продукти дихання водолаза (видих) відводяться у воду або інше навколишнє середовище

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазне спорядження із закритою схемою дихання

Водолазне спорядження із закритою схемою дихання - спорядження, в якому кисень або інша газова дихальна суміш подаються в момент здійснення водолазом вдиху, а продукти дихання водолаза (видих), пройшовши відповідне очищення від вуглекислого газу і збагачення киснем, знову подаються на вдих

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний дзвін (Все определения термина — 2)

Водолазний дзвін - барокамера спеціальної конструкції, яка має пристрій для стикування з відсіком водолазної барокамери і призначена для доставки водолазів на робочу глибину, забезпечення їх роботи на глибині, підйому водолазів на поверхню, а також для порятунку водолазів у разі аварійних ситуацій у водолазному комплексі тривалого перебування

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний експериментальний спуск

Водолазний експериментальний спуск - спуск під воду, у тому числі в басейнах, гідротанках, а також у газовому середовищі барокамер, з метою випробування нової водолазної техніки, нових режимів декомпресії, відпрацювання та перевірки нових методів водолазних спусків і технології виконання водолазних робіт

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний інструмент (Все определения термина — 2)

Водолазний інструмент - ручні та механічні знаряддя праці (із пневматичним, гідравлічним, електричним приводом), що полегшують водолазам роботу і підвищують продуктивність їх праці під водою

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний кваліфікаційний спуск

Водолазний кваліфікаційний спуск - спуск з метою виконання завдання, необхідного для підтвердження основної або додаткової кваліфікації

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний комплекс (Все определения термина — 2)

Водолазний комплекс - сукупність водолазної техніки, конструктивно об’єднаної для забезпечення водолазних робіт на заданій глибині

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний підрозділ

Водолазний підрозділ - відділення (група, частина), укомплектоване водолазами необхідної кваліфікації, медичним персоналом, допущеним до забезпечення водолазних спусків і робіт, водолазною технікою, а також засобами забезпечення водолазних спусків і робіт, необхідними для їх виконання

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний пост (Все определения термина — 2)

Водолазний пост - місце спуску водолазів, обладнане постійно або тимчасово засобами забезпечення водолазних спусків та робіт, майданчиком для одягання (роздягання) водолаза і для розміщення водолазного майна

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний робочий спуск

Водолазний робочий спуск - спуск під воду з метою виконання водолазних робіт або завдань

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний спеціаліст

Водолазний спеціаліст - фахівець, який пройшов спеціальну підготовку з водолазної справи, отримав найвищу водолазну кваліфікацію, що надає право керівництва всіма видами водолазних спусків та робіт

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний спуск (Все определения термина — 2)

Водолазний спуск - процес, що охоплює занурення водолаза під воду (процес підвищення тиску газового середовища в барокамері з розташованими в ній водолазами), перебування водолаза на заданій глибині (під заданим тиском газового середовища в барокамері), підйом на поверхню або перехід до нормальних умов повітряного середовища з режимом декомпресії або без нього

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний трап (Все определения термина — 2)

Водолазний трап - пристрій спеціальної конструкції для безпечного входу водолаза у воду і виходу з води

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний тренувальний спуск

Водолазний тренувальний спуск - спуск під воду або в барокамері з метою підтримання кваліфікації водолаза, фізіологічної натренованості його організму, тренування з надання медичної допомоги, набуття навичок та досвіду роботи

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазний шланг (Все определения термина — 2)

Водолазний шланг - рукав з еластичних матеріалів, змонтований із з’єднаннями, призначений для подання (відведення) дихальних газів або гарячої води водолазу

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи

Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників із застосуванням праці водолазів

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Водолазні пошуково-рятувальні роботи

Водолазні пошуково-рятувальні роботи - роботи з пошуку та рятування постраждалих людей на водних об’єктах

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Гідрокомбінезон (гідрокостюм) «мокрого» типу (Все определения термина — 2)

Гідрокомбінезон (гідрокостюм) «мокрого» типу - гідрозахисний одяг із частковим захистом тіла водолаза від впливу навколишнього середовища, що виготовляється з водопроникних матеріалів

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Гідрокомбінезон (гідрокостюм) «сухого» типу (Все определения термина — 2)

Гідрокомбінезон (гідрокостюм) «сухого» типу - гідрозахисний одяг, що повністю захищає тіло водолаза від впливу навколишнього середовища, виготовлений з газонепроникних матеріалів

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Гідротехнічні споруди (Все определения термина — 3)

Гідротехнічні споруди - споруди, що підпадають під вплив водного середовища, призначені для використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту від шкідливого впливу вод

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Гострі професійні водолазні захворювання

Гострі професійні водолазні захворювання - порушення нормального функціонування організму, викликані впливом шкідливих факторів водолазного спуску або перебування під підвищеним тиском газового середовища

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Декомпресійна альтанка

Декомпресійна альтанка - пристрій, призначений для розміщення водолаза на зупинках декомпресії під час підйому його з глибини

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Декомпресія (Все определения термина — 3)

Декомпресія - процес зниження тиску у водолазних барокамерах або під час підйому водолаза з глибини для очищення організму від індиферентних газів

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Дихальні газові суміші (Все определения термина — 2)

Дихальні газові суміші - повітря і штучно приготовані газові суміші, що використовуються для дихання водолазів під час спусків під воду і в барокамерах

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Забезпечення водолазного спуску

Забезпечення водолазного спуску - роботи із безпосереднього контролю за діями робочого водолаза під водою за допомогою сигнального кінця (кабель-сигналу, контрольного кінця) та іншими засобами

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Забезпечувальний водолаз

Забезпечувальний водолаз - водолаз, який здійснює безпосереднє забезпечення робочого водолаза на всіх етапах водолазного спуску

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Засоби забезпечення водолазних спусків і робіт

Засоби забезпечення водолазних спусків і робіт - техніка, що забезпечує занурення водолаза (вихід) у воду, перебування і роботу на глибині, підйом з глибини і декомпресію у воді або на поверхні

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Кабель-сигнал (Все определения термина — 2)

Кабель-сигнал - кабель водолазної телефонної станції, що використовується для мовного зв’язку водолаза з поверхнею або для зв’язку за допомогою умовних сигналів у разі відмови телефонної станції, а також як страхувальний засіб, що забезпечує повернення водолаза на поверхню та підйом в аварійних ситуаціях

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Кваліфікація водолаза

Кваліфікація водолаза - ступінь підготовленості водолаза для спусків та робіт під водою

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Керівник водолазних робіт (Все определения термина — 2)

Керівник водолазних робіт - особа, яка пройшла підготовку та перевірку знань з питань охорони праці щодо водолазних спусків, робіт та здійснює загальне керівництво водолазними роботами і контроль за виконанням таких робіт

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Керівник водолазних спусків

Керівник водолазних спусків - особа, яка здійснює безпосереднє керування водолазним спуском і контроль за діями водолазів і допоміжного персоналу, що бере участь в обслуговуванні водолазного спуску

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Компенсатор плавучості

Компенсатор плавучості - засіб, призначений для вирівнювання (компенсація) плавучості робочого водолаза під водою

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Компресія (Все определения термина — 2)

Компресія - процес підвищення тиску під час водолазного спуску або перебування в барокамері

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Контрольний кінець (Все определения термина — 2)

Контрольний кінець - рослинний або синтетичний канат з буєм, закріплений одним кінцем на водолазі у водолазному спорядженні, призначений для позначення місцезнаходження водолаза та зв’язку, а також для підйому його на поверхню в аварійних ситуаціях

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Короткочасні занурення (Все определения термина — 2)

Короткочасні занурення - водолазні спуски під воду або в барокамері з перебуванням на ґрунті (під найбільшим тиском) від декількох хвилин до декількох годин з наступною декомпресією в робочих режимах

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Лікувальна рекомпресія (Все определения термина — 2)

Лікувальна рекомпресія - процес повторної компресії з подальшою декомпресією водолаза, що проводиться з метою лікування гострих професійних захворювань

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Медичне забезпечення водолазів (Все определения термина — 2)

Медичне забезпечення водолазів - комплекс медичних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я водолазів і підвищення їх працездатності

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019

Медичне забезпечення водолазних спусків (Все определения термина — 2)

Медичне забезпечення водолазних спусків - комплекс медичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності водолазів у процесі водолазного спуску

Найти определение термина в тексте документа от 01.03.2019


вверх