Адміністратор бази даних (Все определения термина — 3)

Адміністратор бази даних — відповідальна особа розпорядника визначена для здійснення функцій ведення, управління та обслуговування автоматизованої системи реєстр.

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996

Захист інформації (Все определения термина — 8)

Захист інформації — сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією.

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996

Конфіденціальна інформація (Все определения термина — 2)

Конфіденціальна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996

Користувач Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України

Користувач — юридична або фізична особа, яка має право одержувати інформацію з бази даних Державного реєстру за угодою із розпорядником.

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996

Реєстр (Все определения термина — 34)

Реєстр — автоматизована система, що здійснює автоматизовану обробку даних, які входять до Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України (надалі Державний реєстр) і до складу якої включаються технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки, мережі та канали зв'язку, а також програмне та інформаційне забезпечення).

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996

Розпорядник

Розпорядник — на підставі наказу Міністерства статистики України від 23.09.94 р. N 211-А "Про розпорядників та захист інформації Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України" розпорядниками інформації Державного реєстру визначені:

- Головний обчислювальний центр Мінстату України, база даних якого в Державному реєстрі містить інформацію, що не становить державної таємниці, про всі господарюючі суб'єкти (юридичні і фізичні особи) України, а також юридичні особи України, що перебувають за її межами;

- Держкомстат Республіки Крим, база даних якого в Державному реєстрі містить інформацію, що не становить державної таємниці, про всі господарюючі суб'єкти (юридичні і фізичні особи) Республіки Крим;

- обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, бази даних яких в Державному реєстрі містять інформацію, що не становить державної таємниці, про всі господарюючі суб'єкти (юридичні і фізичні особи) для даного регіону.

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.1996


вверх